EHDOT JA EDELLYTYKSET

Del Monte – ”Miraculous® – Ladybug & Cat Noir -arvonnat: Osallistu ja voita neljän hengen matka Pariisiin!”

Ei ostovaatimusta. Ostaminen ei ole välttämätöntä arvontaan osallistumiseksi, eikä se lisää voittomahdollisuuksiasi.

Nämä ovat (jäljempänä ”Ehdot”) liittyen Del Monte – ”Miraculous® -sisältöihin:  Ladybug & Cat Noir -arvonta” -kampanja. Ehtoja sovelletaan, jos ne ovat ristiriidassa tai epäjohdonmukaisia muun viestinnän kanssa, mukaan lukien mainos- tai myynninedistämismateriaalit. Osallistumis-/vaatimusohjeet ovat osa näitä ehtoja, ja kaikkien osallistujien katsotaan hyväksyneen nämä ehdot osallistumalla kampanjaan ja sitoutuneen noudattamaan niitä.

Järjestäjä: Järjestäjä on Del Monte International GmbH, joka on Suomessa perustettu yritys, jonka rekisteröity osoite on Dammstrasse 19, 6300 Zug, Sveitsi.

Lisenssinantaja: Lisenssinantaja on ZAG America, LLC (”ZAG”), Delawaren osavaltion lakien mukaan perustettu osakeyhtiö, jonka rekisteröity osoite on 3002 Main Street, Santa Monica, CA 90405, Yhdysvallat.

1 KELPOISUUS

Kampanja on avoin vain Suomessa asuville laillisille asukkaille(”alueet” ja kukin ”alue”).  Näitä ehtoja sovelletaan alueilla toteutettavaan kampanjaan lukuun ottamatta muutoksia, jotka ovat tarpeen alueen paikallisen lainsäädännön noudattamiseksi. Tällaiset muutokset löytyvät näiden ehtojen lopusta.

Osallistujien on oltava vähintään kahdeksantoista (18) vuotta vanhoja, ja heillä on oltava laillinen pääsy näissä ehdoissa määriteltyihin osallistumismenetelmiin. Del Monten työntekijät sekä heidän tytäryhtiöidensä, mainos- ja myynninedistämistoimistojensa työntekijät sekä heidän lähimmät perheenjäsenensä (puoliso, vanhemmat, sisarukset ja lapset) ja kotitalouden jäsenet eivät ole oikeutettuja osallistumaan kilpailuun.

Del Monte ei hyväksy kampanjaan osallistumisia, jotka ovat: (i) tietokoneella automaattisesti tuotettuja; (ii) kolmansien osapuolten täyttämiä tai massatäytettyjä; (iii) lukukelvottomia; (iv) muunnettuja, rekonstruoituja, väärennettyjä tai peukaloituja; (v) epätäydellisiä; (vi) toisen henkilön puolesta toimitettuja; (vii) määräajan jälkeen toimitettuja; tai (viii) yhteisiä toimituksia.

Kukin osallistuja saa osallistua vain yhteen (1) kilpailuun henkilöä kohden.

Jos osallistuja rikkoo tätä lauseketta, hänen osallistumisensa hylätään automaattisesti.

2 MITEN OSALLISTUA:

2.1 Kampanja on voimassa 1. kesäkuuta 2023 (”Avauspäivä”) klo 9:00:00 CEST ja 30. syyskuuta 2023 (”Päättymispäivä”) klo 23:59:59 CEST välisenä aikana (”Kampanja-aika”).

2.2 Osallistujat voivat osallistua kampanjaan kahdella tavalla: (i) käyttämällä taulutietokonetta tai muuta mobiililaitetta, skannaamalla QR-koodin, joka löytyy valikoitujen Del Monte® Fresh and Preserved -tuotteiden pakkauksesta (”QR-koodi”), ja täyttämällä osallistumislomakkeen osoitteessa www.freshdelmontefun.com (”Verkkosivusto”), jonne QR-koodi ohjaa; tai (ii) täyttämällä osallistumislomakkeen verkkosivustolla. Jos osallistuja osallistuu kilpailuun Facebookissa tai Instagramissa julkaistun postauksen kautta, osallistuja hyväksyy, että Facebook ja Instagram (Meta-yhtiö) eivät ole sponsoreita, tukijoita, ylläpitäjiä tai liity millään tavalla järjestäjään tai kilpailuun. Kaikkia osallistujia kohdellaan tasapuolisesti riippumatta osallistumiseen käytetystä reitistä. EI OSTOVELVOITETTA.

2.3 Kun olet lähettänyt osallistumislomakkeen, sinut kutsutaan osallistumaan neljän (4) kysymyksen tietokilpailuun. Lisenssinantaja tarkastaa ja hyväksyy tietokilpailussa käytettävät kysymykset. Peliä voi pelata ilmaiseksi. Ainoastaan osallistujat, jotka ovat toimittaneet oikeat vastaukset neljään (4) kysymykseen ennen määräajan päättymistä, pääsevät mahdollisten voittajien joukkoon. Yksi (1) päävoittaja valitaan satunnaisesti ja hän voittaa palkinnon (alla määritellyn mukaisesti). Palkinnon voittomahdollisuudet riippuvat siitä, kuinka monta osallistujaa vastaa oikein kaikkiin neljään (4) kysymykseen määräpäivään mennessä. Arvonta suoritetaan kahdenkymmenenkahdeksan (28) päivän kuluessa päättymispäivästä Fresh Del Monte -yhtiön (tai jonkin sen tytäryhtiön) lakiosaston jäsenen valvonnassa, ja ilmoitus voittajan valinnasta julkaistaan verkkosivustolla www.freshdelmontefun.com neljätoista (14) päivää arvonnan jälkeen (”Ilmoituspäivä”).

2.4 Järjestäjän tulee vastaanottaa kaikki kampanjaan liittyvät osallistumiset viimeistään päättymispäivänä klo 11:59:59 BST mennessä. Kaikki päättymispäivän jälkeen vastaanotetut kampanjaehdotukset hylätään automaattisesti.

2.5 QR-koodia ei tarvitse ostaa, eikä sen käyttö ole maksutonta. Internet-yhteys vaaditaan.

2.6 Järjestäjä tai lisenssinantaja eivät ota vastuuta kampanjaehdotuksista, jotka katoavat, vahingoittuvat tai viivästyvät kuljetuksen aikana, riippumatta siitä, mistä syystä, mukaan lukien esimerkiksi postivirheiden, laitevikojen, teknisten toimintahäiriöiden, järjestelmä-, satelliitti-, verkko-, palvelin-, tietokonelaitteisto- tai ohjelmistovikojen, varkauksien tai tuhoutumisen, osallistumisaineiston luvattoman käytön tai muuttamisen, osallistujan ehdotusten epätarkan lähettämisen tai vastaanottamatta jättämisen seurauksena. Järjestäjä tai lisenssinantaja ei myöskään ole vastuussa mistään osallistujan tai muun henkilön tietokoneelle aiheutuneista vahingoista tai vammoista, jotka liittyvät tai johtuvat kampanjan osallistumislomakkeen käyttämisestä tai myöhästyneistä, väärin suunnatuista tai puutteellisista osallistumisista.

2.7 Lähettämällä osallistumislomakkeen hyväksyt, että nämä ehdot sitovat sinua.

2.8 Jos haluat apua osallistumiseen liittyvissä asioissa tai saada kirjallisen kopion näistä ehdoista, lähetä sähköpostia osoitteeseen Contest@FreshDelmonte.com. Ehdot ovat saatavilla Järjestäjältä koko Kampanjajakson ajan ja kuudenkymmenen (60) päivän ajan sen jälkeen.

2.9 Kaikki osallistumisaineisto voidaan säilyttää osana järjestäjän arvontaan liittyvää kirjanpitoa ja sitä koskevat jäljempänä kohdassa 7 esitetyt ehdot ja edellytykset.

3 PALKINTO

3.1 Voittavalle osallistujalle (”voittaja”) on tarjolla yksi (1) palkinto Suomessa. Voittaja saa neljän (4) päivän ja kolmen (3) yön matkan voittajalle ja enintään kolmelle (3) vieraalle Pariisiin, Ranskaan. Jokainen matka sisältää:

3.1.1 Edestakainen turistiluokan lento- tai junakuljetus voittajalle ja enintään kolmelle (3) vieraalle joltain suurelta kansainväliseltä lentoasemalta tai juna-asemalta, joka sijaitsee pääpalkinnon voittajan kotipaikan lähellä, kuten voittajan suostumuslomakkeessa on ilmoitettu, Pariisiin, Ranskaan;

3.1.2 Kolmen (3) yön vakiohotellimajoitus (hotellin arvo ja sijainti Del Monten oman harkinnan mukaisesti);

3.1.3 Julkinen maaliikenne lentokentälle tai rautatieasemalle ja hotelliin Pariisissa, Ranskassa;

3.1.4 Yleisöliput Eiffel-torniin voittajalle ja kolmelle (3) vieraalle

3.2 Kaikille alueille on vain (1) yksi palkinto, ja vain (1) yksi voittaja valitaan.

3.3 Palkinnon likimääräinen vähittäismyyntiarvo (”ARV”) on viisi tuhatta euroa (5 000,00 €). Matkan todellinen arvo vaihtelee eri tekijöiden, kuten varauspäivän, lähtöpaikan ja matkapäivien mukaan.

3.4 Palkinto koostuu ainoastaan edellä nimenomaisesti mainituista osista. Palkintoon ei sisälly mitään muita osia tai kuluja (mukaan lukien rajoituksetta vakuutukset, ateriat, määrittelemättömät maakuljetukset, puhelut, matkatavarat, juomarahat, oheistuotteet, matkamuistot, bensiini jne.), ja kaikki tällaiset kulut ovat voittajan yksinomaisella vastuulla. Voittaja vastaa kaikista lentomatkojen veroista ja/tai kuluista, mukaan lukien sovellettavat lähtöverot tai -maksut, tarkastusmaksut, matkatavaramaksut ja turvamaksut. Voittaja ja vieraat ovat vastuussa siitä, että he hankkivat omalla kustannuksellaan kaikki tarvittavat matkustusasiakirjat (esim. voimassa oleva kuvallinen henkilöllisyystodistus, viisumi, passi jne.) ennen matkaa. Myönnettyjä lippuja ei voi siirtää, eikä niitä voi myöntää uudelleen sen jälkeen, kun matka on alkanut. Avoimia lippuja ei voida myöntää, eikä välilaskuja (eli yli kahdenkymmenenneljän (24) tunnin odotusaikaa jatkolentojen välillä) sallita. Matkajärjestelyt on tehtävä Fresh Del Monten välityksellä. Voittajan ja hänen vieraidensa on matkustettava samalla matkareitillä.

3.5 Voittajan ja vieraiden on käytettävä palkinto 31. joulukuuta 2024 mennessä, ja se menetetään, mikäli sitä ei käytetä kyseisessä ajassa. Edellisen perusteella voittajia saatetaan vaatia noudattamaan tiettyjä lentoyhtiöiden ja valtion viranomaisten määräämiä terveyteen liittyviä käytäntöjä ja toimenpiteitä, kuten muun muassa maskin käyttöä, sosiaalisen etäisyyden ylläpitämistä ja karanteeniin asettamista. Voittajat ja vieraat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja määräyksiä.

3.6 Voittaja vastaa siitä, että hän ja hänen mukanaan matkustavat henkilöt ovat saatavilla matkustamaan ja näillä on voimassa oleva passi, tarvittavat viisumit ja matkustusasiakirjat kyseistä palkintoa varten määritellyiksi matkapäiviksi. Voittaja hyväksyy, että hänen valitsemansa päivämäärät palkintoa varten riippuvat saatavuudesta ja että järjestäjä järjestää ne.

3.7 Matkajärjestelyt on tehtävä vähintään kuusikymmentä (60) päivää ennen lähtöä, ja ne riippuvat saatavuudesta.  Voittajan ja vieraiden on matkustettava samaan aikaan ja lähdettävä samalta lentokentältä.

3.8 Jos voittaja päättää osallistua johonkin tai kaikkiin matkan osiin sallittua pienemmän vierasmäärän kanssa tai ilman vieraita, palkinto myönnetään voittajalle ja kullekin osallistuvalle vieraalle, ja jäljelle jäänyt palkinto menetetään eikä siitä makseta muuta tai lisäkorvausta. Kaikki palkinnon osat on lunastettava samanaikaisesti, eikä muutoksia sallita lunastuksen vahvistamisen jälkeen. Ellei yksi vieraista ole voittajan lapsi tai holhottu, jokaisen vieraan on oltava vähintään kahdeksantoista (18) vuotta vanha lähtöpäivänä ja matkustettava samalla matkareitillä ja samaan aikaan kuin voittaja.

3.9 Voittajia saatetaan vaatia noudattamaan tiettyjä COVID-19-protokollia ja toimenpiteitä, joita lentoyhtiöt ja valtion viranomaiset määräävät, mukaan lukien mutta ei rajoittuen maskin käyttöön, sosiaalisen etäisyyden ylläpitoon ja karanteeniin asettamiseen. Voittaja ja vieraat sitoutuvat noudattamaan kaikkia tällaisia käytäntöjä ja määräyksiä.

3.10 Eiffel-tornissa vierailun yhteydessä on noudatettava CDC:n ohjeita sekä Ranskan ja EU:n terveysviranomaisten suosituksia.  Lisäksi vieraiden on oltava tietoisia matkustusrajoituksia koskevista hallituksen ohjeista ja noudatettava niitä.  Huomaa, että kaikissa julkisissa tiloissa, joissa on ihmisiä, on olemassa riski altistua COVID-19:lle.

3.11 Jos voittaja on 18-21-vuotias, hän hyväksyy, että hänen mukanaan on oltava vähintään 21-vuotias aikuinen voidakseen kirjautua hotelliin.

3.12 Palkintoa ei voi vaihtaa, neuvotella tai siirtää. Järjestäjä ei tarjoa mitään käteisvaihtoehtoa palkinnolle, eivätkä osallistujat tai mahdollinen voittaja katso, että palkinto olisi lunastettavissa käteiseksi tai korvattavissa millään muulla palkinnolla.

3.13 Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa palkinnon ilman ennakkoilmoitusta samanarvoiseen tai arvokkaampaan vaihtoehtoiseen palkintoon, jos järjestäjän kohtuullisessa määrin hallitsemattomien olosuhteiden vuoksi on tarpeen tehdä niin.

3.14 Järjestäjä pidättää myös oikeuden mitätöidä, peruuttaa, keskeyttää tai muuttaa arvonnan, jos järjestäjän kohtuullisessa määrin hallitsemattomista olosuhteista johtuvat olosuhteet tekevät sen tarpeelliseksi (mukaan lukien ennalta arvaamattomat olosuhteet, jotka tekevät arvonnan hallinnoinnin mahdottomaksi tai epäkäytännölliseksi). Jos peruutus tapahtuu, sinulle ilmoitetaan siitä sähköpostitse seitsemän (7) päivän kuluessa peruutuksesta. Järjestäjä tai lisenssinantaja eivät ole vastuussa mistään arvonnan peruuttamisesta aiheutuvista menetyksistä.

4 VOITTAJA

4.1 Järjestäjän päätös on lopullinen, eikä siitä käydä kirjeenvaihtoa tai keskustelua.

4.2 Järjestäjä ottaa voittajaan henkilökohtaisesti yhteyttä niin pian kuin se on käytännössä mahdollista ilmoittautumispäivän jälkeen käyttäen ensin puhelinnumeroa ja sen jälkeen sähköpostiosoitetta tai muita yhteystietoja, jotka osallistuja on antanut täytetyssä osallistumislomakkeessa. Tämän jälkeen voittaja täyttää suostumuslomakkeen, jossa hän vakuuttaa hyväksyvänsä nämä ehdot ja vahvistaa muut henkilökohtaiset tunnistetiedot, kuten asuinpaikkansa (”Voittajan suostumuslomake”).

4.3 Järjestäjän on joko julkaistava tai asetettava saataville tiedot, jotka osoittavat, että voimassa oleva palkinto on myönnetty. Tämän velvoitteen täyttämiseksi Järjestäjä julkaisee palkinnon voittajan sukunimen ja maakunnan verkkosivustolla ja/tai järjestäjän sosiaalisen median sivuilla ja voi lähettää tärkeimpien palkintojen voittajien sukunimen ja maakunnan kaikille, jotka lähettävät sähköpostia osoitteeseen Contest@FreshDelmonte.com kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kampanjan päättymispäivästä.

4.4 Jos vastustat sitä, että sukunimesi, maasi ja voittajaehdotuksesi julkaistaan tai asetetaan saataville lausekkeessa mainittua tarkoitusta varten, tai jos vastustat sitä kokonaan tai osittain 5.3, ota yhteyttä järjestäjään osoitteeseen Contest@FreshDelmonte.com.  Tällaisessa tilanteessa järjestäjän on silti toimitettava tiedot ja voittoilmoitus paikalliselle mainonnan standardointiviranomaiselle ja/tai mainonnan standardointiviranomaiselle pyydettäessä.

4.5 Joskus verkkosivusto ei ole käytettävissä järjestäjästä riippumattomista syistä. Järjestäjä ei voi taata jatkuvaa ja keskeytymätöntä pääsyä verkkosivustolle. Emme ota vastuuta mahdollisista vaikeuksista hakemusten tekemisessä tai hakemusten viivästymisestä tai turmeltumisesta. Järjestäjää tai lisenssinantajaa ei pidetä vastuullisena tällaisesta tapahtumasta aiheutuvista menetyksistä.

5 PALKINNON LUNASTAMINEN

5.1 Voittajan on lunastettava palkinto neljäntoista (14) päivän kuluessa ilmoittautumispäivästä. Mikäli voittaja ei lunasta palkintoa tähän päivämäärään mennessä, hänen vaatimuksensa raukeaa.

5.2 Järjestäjä pyrkii kohtuullisin keinoin ottamaan yhteyttä voittajaan. Mikäli voittajaan ei saada yhteyttä; voittaja ei ole tavoitettavissa tai jos hän ei ole lunastanut palkintoaan neljäntoista (14) päivän kuluessa ilmoituspäivästä, pidättää Järjestäjä itsellään oikeuden mitätöidä alkuperäisen voittajan osallistumisen ja vaatimuksen ja joko tarjota palkinto seuraavalle kelvolliselle osallistujalle, joka on valittu ennen päättymispäivää vastaanotettujen kelvollisten osallistumisten joukosta, tai jättää palkinto kokonaan tarjoamatta.

5.3 Järjestäjä tai lisenssinantaja eivät ota vastuuta siitä, jos et pysty lunastamaan ja/tai noutamaan palkintoa lausekkeessa 1.2.1. asetettuun määräaikaan 6.1 mennessä tai muulla tavoin.

5.4 Jos voittaja lunastaa palkinnon tämän lausekkeen mukaisesti, voittajaa voidaan vaatia: (i) allekirjoittamaan joitakin lisäasiakirjoja, joihin voi sisältyä luopumislausunto, ja (ii) heidän on vahvistettava, että he noudattavat palkintoon liittyviä lentoyhtiön, kuljetuspalvelujen tarjoajan, majoituspalvelujen tarjoajan tai muun toimittajan ehtoja. Voittaja hyväksyy allekirjoittavansa kyseiset asiakirjat sekä hyväksyy kyseiset ehdot.

6 VASTUUN RAJOITTAMINEN

6.1 Järjestäjä on vastuussa osallistujalle järjestäjän aiheuttamista ennakoitavissa olevista menetyksistä ja vahingoista. Mikäli järjestäjä ei noudata näitä ehtoja, järjestäjä on vastuussa osallistujalle aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat ennakoitavissa oleva seuraus siitä, että järjestäjä on rikkonut näitä ehtoja tai että me emme ole käyttäneet kohtuullista huolellisuutta ja taitoja. Jollei edellä mainitusta muuta johdu:

6.1.1 Järjestäjä ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, joita ei ole voitu ennakoida. Menetys tai vahinko on ennakoitavissa, jos joko on ilmeistä, että se tapahtuu, tai jos sekä järjestäjä että voittaja tiesivät sopimuksen tekohetkellä, että se voi tapahtua;

6.1.2 Järjestäjä ei ole vastuussa mistään jo olemassa olevista vioista tai vahingoista tai mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka olisit voinut välttää noudattamalla neuvojamme tai ohjeitamme; ja

6.1.3 Järjestäjä ei ole vastuussa liiketoiminnan menetyksistä. Järjestäjä tarjoaa palkinnon ainoastaan koti- ja yksityiskäyttöön. Palkinnon käyttö kaupallisiin tai liiketoiminnallisiin tarkoituksiin on kielletty.

6.2 Järjestäjä ei sulje pois tai rajoita millään tavalla vastuutaan Voittajaa kohtaan, jos se olisi lainvastaista. Tähän sisältyy vastuu hengenmenetyksestä tai henkilövahingosta, joka on aiheutunut huolimattomuudesta (eli jos järjestäjä ei ole noudattanut kohtuullista huolellisuutta tai kohtuullista ammattitaitoa näiden ehtojen mukaisten velvoitteidensa täyttämisessä) tai työntekijöidensä, edustajiensa tai alihankkijoidensa huolimattomuudesta; tai petoksesta tai vilpillisestä harhaanjohtamisesta (eli jos järjestäjä tietoisesti kertoo osallistujalle jotakin, joka ei ole totta ja johon osallistuja sitten kohtuudella luottaa).

6.3 Epäselvyyksien välttämiseksi totean, että järjestäjä ei ole näiden ehtojen nojalla tai niihin liittyen vastuussa voittajan ja/tai voittajan vieraiden palkinnon yhteydessä kärsimistä vahingoista siltä osin kuin ne eivät johdu järjestäjän huolimattomuudesta.

6.4 Epäselvyyksien välttämiseksi Järjestäjä korvaa ja pitää lisenssinantajan, sen tytäryhtiöt, lailliset edustajat, asiamiehet ja toimihenkilöt vahingoittumattomina kaikista vaatimuksista, joita Järjestäjää vastaan nostetaan kampanjan toteuttamisen seurauksena tämän ehtojen ja edellytysten mukaisesti.

7 TIETOSUOJA JA JULKISUUS

7.1 Järjestäjä käsittelee henkilötietojasi vain asiaankuuluvien tietosuojalakien (mukaan lukien yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 ja vuoden 2018 tietosuojalaki) mukaisesti ja kuten järjestäjän tietosuojailmoituksessa, joka on saatavilla osoitteessa https://www.delmonteeurope.com/privacy-policy.htm . Osallistumalla kilpailuun annat suostumuksesi siihen, että Järjestäjä käsittelee henkilötietojasi kampanjan toteuttamista sekä voittajille ilmoittamista ja mainontaa varten.

7.2 Osallistumalla tähän kampanjaan kukin osallistuja suostuu luovuttavansa järjestäjälle oikeuden käyttää nimeään, kuvaansa, kuvaansa ja muita kampanjan yhteydessä antamiaan tietoja ja sisältöä kaupallisiin, myynninedistämis-, kauppa-, mainos- ja julkisuustarkoituksiin kaikissa tiedotusvälineissä maailmanlaajuisesti, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, televisiossa ja internetissä, ilman ennakkoilmoitusta, tarkastusta tai hyväksyntää ja ilman lisäkorvausta enintään kahden (2) vuoden ajan.

7.3 Suostut siihen, että Järjestäjä voi pyytää sinua jakamaan valokuvia itsestäsi palkintopaikalla Järjestäjän kanssa, ja Järjestäjällä on oikeus käyttää näitä valokuvia lausekkeessa 8.2.

8 YLEISTÄ

8.1 Järjestäjä pidättää oikeuden sulkea sinut pois kampanjaan osallistumisesta, jos olet rikkonut näitä ehtoja tai jos käyttäytymisesi on vastoin kampanjan henkeä tai tarkoitusta.

8.2 Järjestäjä ei ole vastuussa viivästyksistä, joihin emme voi vaikuttaa (riippumatta siitä, johtuvatko ne esimerkiksi epäsuotuisasta säästä, tulipalosta, tulvasta tai muusta luonnonkatastrofista, onnettomuudesta, kauppakiistasta, hallituksen toimista, epidemiasta, pandemiasta, mukaan lukien mutta ei rajoittuen COVID-19:ään, kuljetushäiriöistä, COVID-19:n yhteydessä toteutetuista hallituksen toimenpiteistä tai mistä tahansa muusta syystä, joka ei ole järjestäjän hallinnassa).

8.3 Jos jokin näiden ehtojen lauseke todetaan laittomaksi, pätemättömäksi tai muulla tavoin täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen lauseke tai sen osa irrotetaan ja poistetaan näistä ehdoista, ja loput lausekkeet pysyvät voimassa ja ovat edelleen täysin voimassa.

8.4 Hyväksyt, että kaikki kampanjasta tai myönnetystä palkinnosta johtuvat tai siihen liittyvät kiistat, vaatimukset ja kanneperusteet ratkaistaan yksilöllisesti ilman ryhmäkanteita ja yksinomaan Alankomaissa sijaitsevassa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Kaikkiin näiden ehtojen rakentumiseen, pätevyyteen, tulkintaan ja täytäntöönpanokelpoisuuteen, sinun oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi tai Järjestäjän oikeuksiin ja velvollisuuksiin Kampanjaan liittyen sovelletaan Alankomaiden lakeja ja niitä tulkitaan Alankomaiden lakien mukaisesti ilman, että sovelletaan lainvalintaa tai lainvalintasääntöjä (riippumatta siitä, ovatko ne Alankomaiden vai minkä tahansa muun lainkäyttöalueen lakeja), jotka aiheuttaisivat jonkin muun lainkäyttöalueen kuin Alankomaiden lakien soveltamisen.