VOORWAARDEN

Del Monte – “Miraculous® – Ladybug & Cat Noir-wedstrijd: Doe mee en maak kans op een reis voor vier personen naar Parijs!”

Aankoop niet verplicht. Er is geen aankoop nodig om deel te nemen aan de wedstrijd en deze zal uw winkansen ook niet vergroten.

Dit zijn de algemene voorwaarden (de “Voorwaarden“) voor de Del Monte – “Miraculous®: Ladybug & Cat Noir wedstrijd”-actie. De Voorwaarden prevaleren in het geval van een conflict of inconsistentie met andere communicatie, inclusief advertenties of promotiemateriaal. Instructies voor deelname/claim maken deel uit van deze Voorwaarden en alle deelnemers worden geacht deze Voorwaarden te hebben aanvaard en ermee in te stemmen door deel te nemen aan de actie.

De Organisator: De Organisator is Del Monte (Holland) BV, een in Nederland opgericht bedrijf met geregistreerd adres op Klappolder 170, 2665 MP Bleiswijk, Nederland.

De Vergunningverlener: De Vergunningverlener is ZAG America, LLC (“ZAG”), een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die is opgericht naar het recht van de staat Delaware, Verenigde Staten, met als geregistreerd adres 3002 Main Street, Santa Monica, CA 90405, Verenigde Staten.

1 CRITERIA VOOR DEELNAME:

De actie geldt enkel voor legale inwoners van Nederland (de “Grondgebieden” en elk een “Grondgebied“).  Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de actie die wordt uitgevoerd in de Grondgebieden, met uitzondering van eventuele wijzigingen die nodig zijn voor naleving van de lokale wetgeving in een Grondgebied. Dergelijke wijzigingen zijn te vinden aan het einde van deze Voorwaarden.

Deelnemers moeten ten minste achttien (18) jaar oud zijn en rechtmatige toegang hebben tot de methoden van deelname die in deze Voorwaarden worden beschreven. Werknemers van Del Monte, evenals die van hun gelieerde bedrijven, reclame- en promotiebureaus, naast de directe familie (echtgeno(o)t(e), ouders, broers en zussen en kinderen) en gezinsleden van die werknemers, komen niet in aanmerking voor deelname.

Del Monte accepteert geen actie-inzendingen die: (i) automatisch worden gegenereerd door een computer; (ii) worden ingevuld door derden of in bulk; (iii) onleesbaar zijn; (iv) zijn gewijzigd, gereconstrueerd, vervalst of waarmee is geknoeid; (v) onvolledig zijn; (vi) zijn ingediend namens een andere persoon; (vii) zijn ingediend na de Sluitingsdatum; of (viii) gezamenlijke indieningen zijn.

Elke deelnemer is beperkt tot één (1) inzending per persoon.

Elke schending van dit artikel door een deelnemer zal de deelname van die deelnemer automatisch diskwalificeren.

2 DEELNEMEN:

2.1 De actie loopt van 1 juni 2023 (de “Openingsdatum”) om 9:00:00 CEST tot 30 november 2023 (de “Sluitingsdatum”) om 23:59:59 CEST (gezamenlijk de “Actieperiode”).

2.2 Deelnemers kunnen op twee manieren aan de actie deelnemen: (i) met behulp van een tablet of ander mobiel apparaat de QR-code op de verpakking van een beperkt aantal van de Del Monte® Fresh en Preserved-producten van de Organisator (de QR-code“) scannen en het deelnameformulier invullen op www.freshdelmontefun.com (de “Website“) waarnaar de QR-code u leidt; of (ii) het deelnameformulier op de Website invullen. Als een deelnemer deelneemt aan de wedstrijd via een bericht op Facebook of Instagram, erkent en stemt de deelnemer ermee in dat Facebook, Instagram (Meta-bedrijf) geen sponsors, onderschrijvers, beheerders zijn of op enigerlei wijze verbonden zijn met de Organisator of de wedstrijd. Alle inzendingen worden gelijk behandeld, ongeacht de manier van inzending. AANKOOP NIET VERPLICHT.

2.3 Nadat u een deelnameformulier heeft ingediend, wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een quiz met vier (4) vragen. De Vergunningverlener controleert en keurt de vragen goed die als onderdeel van de quiz worden gebruikt. Het spel is gratis te spelen. Alleen deelnemers die met succes de juiste antwoorden op de vier (4) vragen hebben ingediend vóór de Sluitingsdatum, worden in een pool van potentiële winnaars geplaatst. Er wordt willekeurig één (1) algemene winnaar gekozen die de Prijs wint (zoals hieronder gedefinieerd). De kans op het winnen van de Prijs is afhankelijk van het aantal deelnemers dat alle vier (4) vragen correct heeft beantwoord op de Sluitingsdatum. De trekking vindt plaats binnen achtentwintig (28) dagen na de Sluitingsdatum onder toezicht van een lid van de juridische afdeling van het bedrijf Fresh Del Monte (of één van haar dochterondernemingen) en de aankondiging van de winnaar zal worden gepubliceerd op de website www.freshdelmontefun.com veertien (14) dagen na de trekking (de “Aankondigingsdatum”).

2.4 Alle inzendingen voor de actie moeten op of vóór de Sluitingsdatum om 11:59:59 BST door de Organisator zijn ontvangen. Alle actie-inzendingen die na de Sluitingsdatum worden ontvangen, worden automatisch gediskwalificeerd.

2.5 Er is geen aankoop nodig en er zijn geen kosten verbonden om toegang te krijgen tot de QR-code. Internettoegang vereist.

2.6 Noch de Organisator noch de Vergunningverlener aanvaarden verantwoordelijkheid voor actie-inzendingen die verloren, zoekgeraakt, beschadigd of vertraagd zijn tijdens verzending, ongeacht de oorzaak, inclusief bijvoorbeeld als gevolg van poststoringen, apparatuurstoringen, technische storingen, systeem-, satelliet-, netwerk-, server-, computerhardware- of softwarestoring van welke aard dan ook, diefstal of vernieling, of ongeoorloofde toegang tot of wijziging van inzendingsmateriaal, of onnauwkeurige verzending van of het niet ontvangen van de inzending van een deelnemer. Bovendien zijn noch de Organisator noch de Vergunningverlener verantwoordelijk voor enig letsel of schade aan de computer van een deelnemer of een andere persoon die verband houdt met of voortvloeit uit toegang tot het deelnameformulier voor de Actie of voor deelnames die te laat, verkeerd geadresseerd of onvolledig zijn.

2.7 Door een deelnameformulier in te dienen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

2.8 Stuur een e-mail naar Contest@FreshDelmonte.com voor hulp bij inzendingen of om een geschreven exemplaar van deze Voorwaarden te ontvangen. De Voorwaarden zijn beschikbaar bij de Organisator gedurende de Actieperiode en zestig (60) dagen daarna.

2.9 Al het inzendingsmateriaal kan worden bewaard als onderdeel van de gegevens van de winactie van de Organisator en is onderworpen aan de algemene voorwaarden van Deel 7 hieronder.

3 DE PRIJS

3.1 Er is één (1) prijs beschikbaar voor de winnende deelnemer (“winnaar”) in Nederland. De winnaar ontvangt een reis van vier (4) dagen en drie (3) nachten voor de winnaar en maximaal drie (3) gasten naar Parijs, Frankrijk. Elke reis is inclusief:

3.1.1 Retourvlucht of -treinreis in economyclass voor de Winnaar en maximaal drie (3) gasten vanaf een grote commerciële internationale luchthaven of treinstation in de buurt van de woonplaats van de Winnaar van de hoofdprijs, zoals vastgelegd op hun toestemmingsformulier voor Winnaars, naar Parijs, Frankrijk;

3.1.2 Drie (3) nachten standaard hotelaccommodatie (hotelwaarde en locatie zoals bepaald door Del Monte naar eigen goeddunken);

3.1.3 Openbaar vervoer over land van en naar het vliegveld of treinstation en hotel in Parijs, Frankrijk;

3.1.4 Algemene toegangskaarten voor een bezoek aan de Eiffeltoren voor de winnaar en de drie (3) Gasten

3.2 Er is slechts één (1) prijs voor alle grondgebieden en er wordt slechts één (1) winnaar geselecteerd.

3.3 De Geschatte winkelwaarde (“ARV”) van de prijs is Vijfduizend euro (€ 5.000,00). De werkelijke waarde van de reis is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de boekingsdatum, het vertrekpunt en de reisdata.

3.4 De Prijs bestaat alleen uit de hierboven uitdrukkelijk vermelde onderdelen. Er zijn geen andere onderdelen of uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot verzekeringen, maaltijden, niet-gespecificeerd vervoer over land, telefoongesprekken, bagage, fooien, incidentele kosten, souvenirs, benzine, enz.) inbegrepen in de Prijs en al dergelijke uitgaven zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de winnaar. De winnaar is verantwoordelijk voor alle vluchtbelastingen en/of -kosten, inclusief toepasselijke vertrekbelastingen of -toeslagen, inspectiekosten, bagagekosten en beveiligingskosten. Winnaar en gasten zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen, op eigen kosten, van alle benodigde reisdocumenten (d.w.z. geldig identiteitsbewijs met foto, visa, paspoorten enz.) voorafgaand aan de reis. Zodra de tickets zijn uitgegeven, zijn ze niet overdraagbaar en kunnen ze niet opnieuw worden uitgegeven zodra de reis is aangevangen. Open tickets mogen niet worden uitgegeven en tussenlandingen (d.w.z. een wachttijd tussen aansluitende vluchten van meer dan vierentwintig (24) uur) zijn niet toegestaan. Reisplannen moeten worden gemaakt via Fresh Del Monte. De winnaar en zijn/haar gasten moeten samen reizen.

3.5 De Prijs moet uiterlijk op 31 december 2024 door de winnaar en de gasten worden gebruikt en vervalt als hij niet binnen het relevante tijdsbestek wordt gebruikt. Als zodanig kunnen de winnaars worden verplicht zich te houden aan bepaalde gezondheidsprotocollen en maatregelen die worden opgelegd door luchtvaartmaatschappijen en overheidsinstanties, inclusief maar niet beperkt tot het dragen van een mondkapje, het in acht nemen van sociale afstand en quarantaine. Winnaars en gasten stemmen ermee in zich aan dergelijke protocollen en voorschriften te houden.

3.6 De winnaar is ervoor verantwoordelijk dat hij en elke persoon die met hem reist beschikbaar is om te reizen en in het bezit is van actuele, geldige paspoorten, eventuele benodigde visa en reisdocumenten voor de Prijs in kwestie op de aangegeven reisdata. De winnaar accepteert dat de door hem gekozen data voor de Prijs afhankelijk zijn van beschikbaarheid en worden geregeld door de Organisator.

3.7 Reisplannen moeten minimaal zestig (60) dagen voor vertrek worden gemaakt en zijn afhankelijk van beschikbaarheid.  Elke winnaar en de gasten moeten op dezelfde tijd reizen en vertrekken van dezelfde luchthaven.

3.8 Als de winnaar ervoor kiest deel te nemen aan één of alle delen van de reis met minder dan het toegewezen aantal gasten of geen gasten, wordt de Prijs toegekend aan de winnaar en elke deelnemende gast en vervalt het resterende deel van de Prijs en is dus niet onderworpen aan verdere of alternatieve vergoedingen. Alle onderdelen van de prijs moeten tegelijkertijd worden ingewisseld en wijzigingen zijn niet meer toegestaan na bevestiging van een inwisseling. Tenzij één van de toegewezen gasten een kind of voogd van de Winnaar is, moet elke gast achttien (18) jaar of ouder zijn op de vertrekdatum en op dezelfde reisroute en op hetzelfde tijdstip als de Winnaar reizen.

3.9 De winnaars kunnen worden verplicht zich te houden aan bepaalde COVID19-protocollen en maatregelen die worden opgelegd door luchtvaartmaatschappijen en overheidsinstanties, inclusief maar niet beperkt tot het dragen van een mondkapje, het in acht nemen van sociale afstand en quarantaine. Winnaar en gasten stemmen ermee in zich aan dergelijke protocollen en voorschriften te houden.

3.10 Bij elk bezoek aan de Eiffeltoren moeten de CDC-richtlijnen en de aanbevelingen van Franse en EU-gezondheidsautoriteiten worden opgevolgd.  Daarnaast dienen gasten op de hoogte te zijn van en zich te houden aan de richtlijnen van de overheid met betrekking tot reisbeperkingen.  Houd er rekening mee dat elke openbare locatie waar mensen aanwezig zijn een inherent risico op blootstelling aan COVID-19 met zich meebrengt.

3.11 Voor zover de winnaar tussen de 18 en 21 jaar oud is, gaat u ermee akkoord dat u moet worden begeleid door een volwassene van ten minste 21 jaar om in te checken in het hotel.

3.12 De Prijs is niet inwisselbaar, verhandelbaar of overdraagbaar. De Organisator zal geen alternatief in contanten bieden voor de Prijs, noch zullen de Deelnemers of de uiteindelijke Winnaar de Prijs opvatten als inwisselbaar voor contant geld of als vervanging voor een andere prijs.

3.13 De Organisator behoudt zich het recht voor om de Prijs zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen in een alternatieve prijs van gelijke of hogere waarde als omstandigheden buiten de redelijke controle van de Organisator dit noodzakelijk maken.

3.14 De Organisator behoudt zich ook het recht voor om de trekking nietig te verklaren, te annuleren, op te schorten of te wijzigen als omstandigheden buiten de redelijke controle van de Organisator dit noodzakelijk maken (inclusief in het geval van onvoorziene omstandigheden die het beheer van de prijstrekking onmogelijk of onpraktisch maken). In het geval van een dergelijke annulering wordt u binnen zeven (7) dagen na annulering per e-mail op de hoogte gesteld. Noch de Organisator, noch de Vergunningverlener zijn aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de annulering van de trekking.

4 WINNAAR

4.1 De beslissing van de Organisator is definitief en er wordt niet over gecorrespondeerd of gediscussieerd.

4.2 De Organisator zal zo spoedig mogelijk na de Aankondigingsdatum persoonlijk contact opnemen met de winnaar, waarbij hij in eerste instantie gebruikmaakt van het telefoonnummer en daarna van het e-mailadres of andere contactgegevens die door de deelnemer op het ingevulde deelnameformulier zijn verstrekt. De winnaar vult vervolgens een toestemmingsformulier in dat ervoor zorgt dat hij/zij deze Voorwaarden accepteert en andere persoonlijk identificeerbare informatie bevestigt, zoals zijn woonplaats (“Toestemmingsformulier winnaar”).

4.3 De Organisator moet informatie publiceren of beschikbaar stellen waaruit blijkt dat er een geldige toekenning heeft plaatsgevonden. Om aan deze verplichting te voldoen, publiceert de Organisator de achternaam en het land van de winnaar van de Prijs op de Website en/of één van de socialemediapagina’s van de Organisator en kan hij de achternaam en het land van de belangrijkste prijswinnaars naar iedereen sturen die een e-mail stuurt naar Contest@FreshDelmonte.com binnen dertig (30) dagen na de Sluitingsdatum van de actie.

4.4 Als u er bezwaar tegen heeft dat uw achternaam, land en winnende inzending geheel of gedeeltelijk wordt gepubliceerd of beschikbaar wordt gesteld voor het doel beschreven in artikel 5.3, neem dan contact op met de Organisator via Contest@FreshDelmonte.com.  In dergelijke omstandigheden moet de Organisator de informatie en winnende inzending op verzoek toch verstrekken aan de plaatselijke Advertising Standards Authority en/of Advertising Standard Authority.

4.5 Soms is de Website vanwege redenen die buiten de controle van de Organisator vallen mogelijk niet toegankelijk. De Organisator kan een continue, ononderbroken toegang tot de Website niet garanderen. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor eventuele problemen bij het claimen of voor claims die vertraagd of corrupt zijn. Noch de Organisator, noch de Vergunningverlener zal aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat voortvloeit uit een dergelijke gebeurtenis.

5 HET CLAIMEN VAN DE PRIJS

5.1 De winnaar moet de Prijs binnen veertien (14) dagen na de Aankondigingsdatum claimen. Als de Winnaar de Prijs niet op deze datum claimt, wordt zijn claim ongeldig.

5.2 De Organisator zal redelijke inspanningen leveren om contact op te nemen met de Winnaar. Indien de winnaar niet bereikbaar is, niet beschikbaar is, of hun Prijs niet binnen veertien (14) dagen na de Aankondigingsdatum heeft opgeëist, behoudt de Organisator zich het recht voor om de inzending en claim van de oorspronkelijke Winnaar ongeldig te maken en de Prijs aan te bieden aan de volgende in aanmerking komende deelnemer die is geselecteerd uit de geldige inzendingen die eerder zijn ontvangen vóór de Sluitingsdatum of om de Prijs helemaal niet aan te bieden.

5.3 Noch de Organisator, noch de Vergunningverlener aanvaarden enige verantwoordelijkheid als u niet in staat bent om de Prijs te claimen en/of op te halen binnen het tijdsbestek zoals vermeld in artikel 6.1 of anderszins.

5.4 In het geval dat de Winnaars de Prijs claimen in overeenstemming met dit artikel, kan de Winnaar worden: (i) verzocht om aanvullende documentatie te ondertekenen, waaronder mogelijk een verwerping; en (ii) worden verzocht te bevestigen dat hij/zij zal voldoen aan de voorwaarden van een luchtvaartmaatschappij, vervoerder, accommodatieverstrekker of andere leverancier in verband met de Prijs. De Winnaar stemt ermee in dergelijke documentatie te ondertekenen en akkoord te gaan met dergelijke voorwaarden.

6 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 De Organisator is aansprakelijk (d.w.z. verantwoordelijk) jegens de Deelnemer voor voorzienbare verliezen en schade veroorzaakt door de Organisator. Als de Organisator deze Voorwaarden niet naleeft, is de Organisator verantwoordelijk voor het verlies of de schade die de Deelnemer lijdt die een voorzienbaar gevolg is van zijn schending daarvan of van ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken. Echter met inachtneming van het voorgaande:

6.1.1 De Organisator is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet te voorzien is. Verlies of schade is voorzienbaar als het duidelijk is dat dit zal gebeuren of als zowel de Organisator als de Winnaar wisten dat het zou kunnen gebeuren op het moment dat het contract werd gesloten;

6.1.2 De Organisator is niet verantwoordelijk voor reeds bestaande fouten of schade of voor verlies of schade die u had kunnen vermijden door ons advies of onze instructies op te volgen; en

6.1.3 de Organisator is niet aansprakelijk voor zakelijke verliezen. De Organisator verstrekt de Prijs alleen voor binnenlands en particulier gebruik. Het gebruik van de Prijs voor commerciële of zakelijke doeleinden is niet toegestaan.

6.2 De Organisator sluit onze aansprakelijkheid jegens de Winnaar op geen enkele manier uit of beperkt deze niet wanneer dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid (d.w.z. als de Organisator nalaat om redelijke zorg te betrachten of redelijke vaardigheid uit te oefenen bij de uitvoering van zijn verplichtingen onder deze Voorwaarden) of de nalatigheid van zijn werknemers, agenten of onderaannemers; of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken (d.w.z. als de Organisator de Deelnemer opzettelijk iets vertelt dat niet waar is, waarop de Deelnemer dan redelijkerwijs vertrouwt).

6.3 Voor alle duidelijkheid, voor zover niet veroorzaakt door nalatigheid van de Organisator, is de Organisator niet aansprakelijk op grond van of in verband met deze Voorwaarden voor enig letsel opgelopen door de winnaar en/of de gasten van de winnaar in verband met de Prijs.

6.4 Om elke twijfel te voorkomen: de Organisator zal de Vergunningverlener, zijn gelieerde ondernemingen, wettelijke vertegenwoordigers, agenten en functionarissen schadeloosstellen en vrijwaren voor alle claims die tegen de Organisator worden ingediend als gevolg van het uitvoeren van de Actie volgens de voorwaarden en voorwaarden hierin.

7 GEGEVENSBESCHERMING EN PUBLICITEIT

7.1 De Organisator zal uw persoonlijke gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de Wet bescherming persoonsgegevens 2018) en zoals uiteengezet in de privacyverklaring van de Organisator die beschikbaar is op https://www.delmonteeurope.com/privacy-policy.htm . Door een inzending in te dienen, stemt u ermee in dat de Organisator uw persoonlijke gegevens verwerkt met het oog op het uitvoeren van de actie en het informeren en adverteren van de winnaars.

7.2 Door deel te nemen aan deze actie stemt elke deelnemer ermee in toe te staan de Organisator het recht om zijn/haar naam, beeltenis, foto en andere informatie en inhoud die in verband met de actie wordt verstrekt, te gebruiken voor promotie-, handels-, commerciële, reclame- en publiciteitsdoeleinden in alle media wereldwijd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, op televisie en internet, zonder kennisgeving, beoordeling of goedkeuring en zonder aanvullende vergoeding gedurende een periode van maximaal twee (2) jaar.

7.3 U stemt ermee in dat de Organisator u kan verzoeken om foto’s van uzelf op de Prijslocatie te delen met de Organisator en dat de Organisator het recht heeft om dergelijke foto’s te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 8.2.

8 ALGEMEEN

8.1 De Organisator behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van deelname aan de actie als u deze Voorwaarden heeft geschonden of als uw gedrag in strijd is met de geest of bedoeling van de actie.

8.2 De Organisator is niet verantwoordelijk voor vertragingen buiten onze controle (hetzij veroorzaakt, bijvoorbeeld door slecht weer, brand, overstroming of andere natuurrampen, ongeval, handelsgeschil, overheidsacties, epidemie, pandemie inclusief maar niet beperkt tot COVID-19, verstoringen van vervoer, overheidsmaatregelen genomen in verband met COVID-19 of enige andere reden buiten haar macht).

8.3 Als wordt vastgesteld dat een artikel in deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar is, dan wordt dat artikel of een deel van dat artikel verwijderd uit deze Voorwaarden en blijven de overige artikelen bestaan en blijven ze volledig van kracht.

8.4 U stemt ermee in dat alle geschillen, claims en rechtsvorderingen die voortkomen uit of verband houden met de Actie of een toegekende prijs afzonderlijk zullen worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van collectieve actie en uitsluitend door de bevoegde rechtbank in de Nederland. Alle kwesties en vragen met betrekking tot de vorming, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van deze Voorwaarden, uw rechten en plichten, of de rechten en plichten van de Organisator in verband met de Actie, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder gevolg te geven aan enige rechtskeuze of collisieregels (hetzij van Nederland of enig ander rechtsgebied), waardoor de wetten van enig ander rechtsgebied dan Nederland van toepassing zouden zijn.