REGULAMIN KONKURSU

ART. 11 DEKRETU PREZYDENCKIEGO NR 430 Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2001 R.

KONKURS „WYGRAJ WYCIECZKĘ DO LONDYNU DLA 4 OSÓB”

1 ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Del Monte Italy Srl, via Fieschi 6/5 – Genua, Włochy – numer VAT i kod podatkowy: 04486830963 („Del Monte”). The Walt Disney Company Limited ani żadna z jej odpowiednich spółek dominujących, stowarzyszonych i zależnych nie ponosi odpowiedzialności za promocję, administrację lub realizację konkursu lub nagrody.

2 Strona delegowana

Spółką delegowaną jest Promosfera Srl z siedzibą przy Via XXV Aprile 56, 21011 Casorate Sempione (VA), Włochy; numer VAT i kod podatkowy 02250050024.

3 Adresaci

Adresatami konkursu są wyłącznie konsumenci końcowi w wieku powyżej 18 lat zamieszkali we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Finlandii, Szwecji, Niemczech, Polsce, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Uczestnicy muszą mieć ukończone osiemnaście (18) lat. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Del Monte, a także członkowie ich najbliższej rodziny (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie i dzieci) oraz członkowie tego samego gospodarstwa domowego.

W konkursie nie mogą brać również udziału osoby w jakikolwiek sposób zaangażowane w organizację i zarządzanie konkursem.

4 Czas trwania konkursu

Konkurs trwa od dnia 15 maja 2024 r. („Data rozpoczęcia”) do godz. 23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego w dniu 30 września 2024 r. („Data zakończenia”) włącznie (dalej „Okres ważności”).Zwycięzca zostanie wybrany przez jury do dnia 28 października 2024 r.

5 Promowane produkty – Cel konkursu

Promowaną marką jest Del Monte. Konkurs jest prowadzony z zamiarem zwiększenia widoczności promowanej marki.

6 Metody uczestnictwa

Konsumenci mogą wziąć udział w konkursie na dwa sposoby:

6.1.1 skanując kod QR wydrukowany na opakowaniu wybranego asortymentu świeżych owoców Del Monte® za pomocą tabletu lub urządzenia mobilnego i wypełniając specjalny formularz rejestracyjny pod adresem www.freshdelmontefun.com (do którego zostaną przekierowani za pomocą kodu QR)

6.1.2 wypełniając formularz rejestracyjny bezpośrednio na stronie www.freshdelmontefun.com

Wskazuje się, że obie metody uczestnictwa są równoważne.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego konsumenci zostaną poproszeni o rozwiązanie quizu składającego się z 4 pytań zamkniętych oraz przesłanie skanu lub zdjęcia autorskiego i kreatywnego rysunku, który wykonali na temat „Co sprawia, że czujesz radość?”.

Wszystkie osoby, które po wypełnieniu formularza rejestracyjnego rozwiążą quiz, poprawnie odpowiadając na postawione pytania, i prześlą prawidłowe zgłoszenie przed datą zakończenia konkursu, będą rywalizować o nagrodę.

W przypadku wątpliwości lub w celu uzyskania pomocy podczas rejestracji prosimy o kontakt pod adresem: Contest@FreshDelmonte.com.

Uwaga: wszystkie zgłoszenia muszą wpłynąć w okresie trwania konkursu, o którym mowa w pkt 4. Po dacie zakończenia konkursu zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Należy pamiętać, że Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w dowolnym momencie ważności zgłoszeń, w tym tożsamości uczestników, ich wieku i miejsca zamieszkania, oraz do dyskwalifikacji każdego konsumenta, który narusza niniejsze zasady.

6.2 Limit uczestnictwa

W okresie trwania konkursu można wziąć w nim udział tylko raz.

7 Procedura przyznania nagrody

Wyboru zwycięzcy dokona jury, które oceni prace przesłane przez konsumentów w okresie ważności konkursu, zgodnie z kryteriami jakościowymi. Na decyzje jury w żaden sposób nie będą miały wpływu elementy losowe.

Jury oceni projekty uczestników według własnego uznania na podstawie następujących kryteriów:

 • Kreatywność;
 • Oryginalność;
 • Technika artystyczna.

Na podstawie ocen sporządzony zostanie ranking od 1 do 11. Uczestnik wybrany na 1. miejscu zostanie uznany za zwycięzcę konkursu, podczas gdy uczestnicy na miejscach od 2. do 11. zostaną uznani za zwycięzców rezerwowych.

Zwycięzca wygra wycieczkę dla 4 osób do Londynu (szczegóły w pkt 8).

Przedstawienie zwycięzców odbędzie się w obecności notariusza lub osoby odpowiedzialnej za ochronę konsumentów i zaufania publicznego właściwą dla danego terytorium (art. 9 dekretu prezydenckiego nr. 430 z dnia 26 października 2001 r.) do dnia podanego powyższej. Nagrodą dla zwycięzcy będzie wycieczka dla 4 osób do Londynu (szczegóły w pkt 8).

Zwycięzca nie może domagać się odszkodowania z tytułu jakichkolwiek szkód (bezpośrednich lub wtórnych) wynikających z przyjęcia i/lub skorzystania z nagrody. Zwycięzca nie może zakwestionować przyznanej nagrody ani zażądać odpowiadającej jej wartości pieniężnej lub wymiany z jakiegokolwiek powodu. Jednakże w przypadku, gdy Organizator nie jest w stanie dostarczyć wygranej nagrody, zastrzega on sobie prawo do zastąpienia ogłoszonych nagród nagrodami o takiej samej lub większej wartości (okólnik 28/3/2002, pkt 9.6).

7.1 Zwycięzcy rezerwowi

Dziesięcioro (10) zwycięzców rezerwowych zostanie określonych w sposób wskazany powyżej, w każdym przypadku, gdy nie jest możliwe przyznanie nagrody zwycięscy (nie udało się skontaktować ze zwycięzcą, brak przedstawienia odpowiedniej dokumentacji, osoba niepełnoletnia nie jest w stanie przedstawić upoważnienia opiekunów prawnych, każdy inny przypadek). Kontakt z zwycięzcami rezerwowymi będzie nawiązywany w kolejności ich wyboru.

8 Nagroda

Dla wszystkich uczestników ze wszystkich zaangażowanych krajów dostępna będzie tylko jedna nagroda.

Nagroda składa się z pakietu podróżnego obejmującego pięć (5) noclegów dla dwóch (2) osób dorosłych i dwojga (2) dzieci/młodzieży (poniżej 16 roku życia, tj. w wieku 16 lat w dniu powrotu), z miejscem docelowym w Londynie.

Domniemana wartość rynkowa nagrody wynosi 6 900,00 € (w stosownych przypadkach BEZ PODATKU VAT).

Wskazana wartość jest wartością szacunkową na dzień sporządzenia regulaminu. Dokładna wartość podróży będzie zależeć od kilku czynników, w tym daty rezerwacji, lotniska wylotu i dat podróży.

Wycieczka obejmuje:

 • Loty w obie strony z wybranych głównych międzynarodowych lotnisk we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Finlandii, Szwecji, Niemczech, Polsce, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Irlandii do Londynu w Wielkiej Brytanii;
 • Transfer w obie strony z lotniska do Londynu, Wielka Brytania;
 • Pięć (5) nocy w 4-gwiazdkowym hotelu określonym przez Organizatora według własnego uznania, z zakwaterowaniem we wspólnym pokoju czteroosobowym i śniadaniem;
 • Prywatne warsztaty tworzenia biżuterii z koralików (1 godzina). Obejmuje przejazd w obie strony z hotelu, doświadczonego instruktora i cały sprzęt;
 • Bilety na immersyjną interaktywną wystawę sztuki (35-50 minut). Obejmuje wstęp na wystawę i koktajl bezalkoholowy z herbaty bąbelkowej;
 • Zajęcia z łyżwiarstwa (1,5 godziny). Obejmuje przejazd w obie strony z hotelu i wypożyczenie sprzętu narciarskiego;
 • Wycieczki łodzią po Tamizie (50 minut);
 • Zestaw inspirowany filmem INSIDE OUT 2. Obejmuje 2 x pamiętniki dobrego samopoczucia, 2 x kolorowanki, 2 x albumy, 1 x zestaw kolorowych markerów, 1 x aparat fotograficzny z filmem i 1 x kijek do selfie (dostarczony do hotelu po przyjeździe).

Warunki podróży:

 • W dniu wylotu co najmniej dwóch podróżnych musi być pełnoletnich, tj. mieć co najmniej osiemnaście (18) lat. Osoby niepełnoletnie muszą mieć mniej niż 16 lat w dniu powrotu i muszą podróżować z rodzicem lub opiekunem prawnym, który przejmie całą odpowiedzialność.
 • Pakiet nagród jest przeznaczony dla maksymalnie dwóch (2) osób dorosłych i dwojga (2) dzieci w wieku poniżej 16 lat, z których wszystkie muszą podróżować tą samą trasą w tym samym czasie. Osobom niepełnoletnim zawsze musi towarzyszyć osoba dorosła podczas wszystkich wycieczek i atrakcji w ramach pakietu podróżnego;
 • Loty w obie strony w klasie ekonomicznej/turystycznej (w tym wszystkie obowiązujące podatki, opłaty i cła lotniskowe) z wybranych głównych międzynarodowych lotnisk we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Finlandii, Szwecji, Niemczech, Polsce, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Irlandii do Londynu w Wielkiej Brytanii. Loty mogą być z przesiadkami, jeśli nie wszystkie trasy będą dostępne; trasa lotu zostanie ustalona przez dostawcę nagród według jego wyłącznego uznania;
 • Zakwaterowanie na pięć nocy w pokoju czteroosobowym dla dwóch osób dorosłych i dwójki dzieci do 16. roku życia w 4-gwiazdkowym hotelu w Londynie z codziennym śniadaniem;
 • Wyjazd musi obejmować nocleg w sobotę;
 • Po przybyciu do hotelu może być wymagane okazanie karty kredytowej lub debetowej w celu pokrycia dodatkowych wydatków, w związku z czym co najmniej jeden z odbiorców nagrody musi posiadać i podróżować z ważną kartą kredytową lub debetową;
 • Hotel i zakwaterowanie zostaną wybrane przez agencję zarządzającą nagrodami według jej wyłącznego uznania;
 • Nagroda jest ważna przez 12 miesięcy od daty zakończenia konkursu i wszystkie etapy podróży muszą zostać ukończone w tym okresie; niespełnienie tego warunku w tym terminie spowoduje, że zwycięzca nie będzie miał prawa do dalszych roszczeń;
 • Zwycięzcy muszą wskazać trzy (3) preferowane daty podróży w trzech oddzielnych miesiącach, co najmniej 6 tygodni przed żądaną datą wyjazdu do wskazanego biura podróży;
 • Nagroda nie jest dostępna w następujących okresach: Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok, szczyt sezonu i/lub dni ustawowo wolne od pracy w miejscu docelowym pakietu nagród lub w kraju wylotu;
 • Wszyscy odbiorcy nagrody muszą posiadać ważny paszport na czas trwania podróży. Posiadacze paszportów spoza UE mogą być zobowiązani zapewnić ważność paszportu przez sześć miesięcy po zakończeniu podróży. Wszyscy odbiorcy nagrody są odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich innych dokumentów wymaganych do podróży i wejścia na teren miejsca realizującego element pakietu nagród. Wszyscy podróżni są zobowiązani posiadać paszport ważny przez co najmniej 6 miesięcy w dniu podróży;
 • Nagroda nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na osobę trzecią. W żadnym wypadku nie będzie oferowana alternatywa w postaci gotówki;
 • Skorzystanie z wycieczki zależy od dostępności, którą należy zweryfikować w momencie dokonywania rezerwacji;
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z przyjęcia i wykorzystania nagrody ani z udziału w planowanych wycieczkach.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany charakterystyki nagrody. Elementy pakietu nagród zależą od dostępności; jeśli którykolwiek ze wskazanych elementów nie jest dostępny, biuro podróży zastąpi je alternatywą o tej samej wartości;
 • Zwycięzca musi spełnić wszelkie dodatkowe wymagania dotyczące pakietu nagród, o ile mają zastosowanie i są akceptowalne.
 • Immersyjna wystawa nie jest w pełni dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich i nie jest odpowiednia dla osób podatnych na napady padaczkowe lub cierpiących na epilepsję światłoczułą;
 • Wycieczka łodzią nie jest zalecana dla kobiet w ciąży ani osób z urazami pleców, szyi lub innych części ciała;
 • Wszystkie wycieczki i wydarzenia będą prowadzone w języku angielskim;
 • W przypadku, gdy zwycięzca nie może wziąć udziału w jednym z proponowanych wydarzeń z obiektywnie uzasadnionych powodów, biuro zaproponuje rozwiązania alternatywne o równej wartości, wybrane według własnego uznania.
 • Jeśli zwycięzca zdecyduje się wykorzystać nagrodę (w całości lub w części) z mniej niż trzema (3) osobami towarzyszącymi (lub bez osób towarzyszących), nagrodę w każdym przypadku uznaje się za przyznaną w całości zwycięzcy, a pozostała część nagrody w żadnym wypadku nie podlega rekompensacie ani alternatywnym propozycjom. Usługi zawarte w pakiecie nagród muszą zostać zrealizowane jednocześnie i żadne zmiany w rezerwacji nie będą dozwolone po jej potwierdzeniu lub zrealizowaniu.
 • Nagroda obejmuje tylko to, co zostało wyraźnie wyszczególnione i nie obejmuje dodatkowych elementów ani wydatków (w tym m.in. ubezpieczenia, posiłków, dodatkowego transportu lokalnego, kosztów rozmów telefonicznych, bagażu, napiwków, nieprzewidzianych wydatków, pamiątek, paliwa itp.), które zostaną pokryte przez zwycięzcę. Zwycięzca ponosi również odpowiedzialność za wszelkie koszty dodatkowe, niezależne od Organizatora, które mogą powstać w związku z lotem, takie jak opłaty za czynności kontrolne, koszty dodatkowego bagażu, wszelkie opłaty wylotowe lub podatki lotniskowe oraz opłaty związane z bezpieczeństwem transportu lotniczego. Obowiązkiem zwycięzcy i osób mu towarzyszących jest również uzyskanie na własny koszt niezbędnych dokumentów podróży (np. wiz, paszportów, zdjęć identyfikacyjnych itp.) przed wyjazdem. Raz wystawione bilety są niezbywalne i nie mogą być ponownie wystawione po rozpoczęciu podróży. Bilety otwarte lub międzylądowania nie są dozwolone. Rezerwacji wycieczki należy dokonać za pośrednictwem Organizatora.
 • Zwycięzca i osoby towarzyszące mogą być zobowiązane do przestrzegania określonych protokołów i środków dotyczących COVID-19 nałożonych przez linie lotnicze, władze rządowe lub inne podmioty, w tym m.in. do stosowania maseczek ochronnych, zachowania dystansu fizycznego i kwarantanny. Biorąc udział w wycieczce, zwycięzca i osoby towarzyszące bezwarunkowo akceptują te zasady i protokoły.
 • W odniesieniu do planowanych wydarzeń należy zauważyć, że może być konieczne przestrzeganie obowiązujących polityk i zaleceń organów służby zdrowia. Ponadto należy przestrzegać wytycznych rządowych dotyczących ograniczeń w podróżowaniu i obowiązkowej kwarantanny. Należy pamiętać, że każde miejsce publiczne uczęszczane przez ludzi stwarza ryzyko narażenia na COVID-19.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia wynikające z działania siły wyższej (spowodowane np. niekorzystnymi warunkami pogodowymi, pożarem, powodzią lub innymi klęskami żywiołowymi, wypadkami, sporami handlowymi, zakłóceniami w transporcie, środkami rządowymi związanymi z COVID-19 lub innymi przyczynami pozostającymi poza jego kontrolą).

9 POWIADOMIENIE O NAGRODZIE I JEJ DOSTARCZENIE

Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą tak szybko, jak to możliwe po losowaniu, telefonicznie (pod numerem telefonu podanym w formularzu rejestracyjnym) i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych kanałów kontaktu podanych w formularzu rejestracyjnym („Powiadomienie o wygranej”).

Zwycięzca musi odpowiedzieć na Powiadomienie o wygranej w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych, podając wszystkie wymagane informacje.

Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby skontaktować się ze zwycięzcą. Jeśli zwycięzca będzie niedostępny/nie będzie można się z nim skontaktować lub jeśli nie odbierze nagrody w ciągu 14 dni od daty powiadomienia, utraci on prawo do nagrody, a Organizator skontaktuje się z pierwszą dostępną osobą rezerwową.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy zwycięzca nie może odebrać nagrody w terminie lub z jakiegokolwiek innego powodu.

W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie, zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany, a nagroda zostanie przyznana zwycięzcy rezerwowemu. Proces ten będzie realizowany tak długo, jak długo dostępni będą zwycięzcy rezerwowi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą z jakiegokolwiek powodu.

Ważne: wszystkie powyższe dokumenty i informacje są wymagane do zatwierdzenia wygranej: jeśli zwycięzca nie dostarczy wymaganych dokumentów, nagroda nie może zostać zatwierdzona. Obowiązkiem zwycięzcy jest upewnienie się, że jego skrzynka e-mail działa prawidłowo. W przypadku, gdy dostarczona dokumentacja lub informacje nie są zgodne z danymi podanymi w formularzu uczestnictwa, nagroda nie zostanie zatwierdzona. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych weryfikacji w celu potwierdzenia ważności zgłoszeń i danych dostarczonych przez uczestników oraz do dyskwalifikacji wszelkich zgłoszeń, które zostaną uznane za naruszające jeden lub więcej punktów niniejszego regulaminu.

Dostawa nagrody nastąpi w ciągu 180 dni od daty przyznania nagrody, zgodnie z przepisami prawa włoskiego (dekret prezydencki nr 430/2001, art. 1 ust. 3), a także europejskiego rozporządzenia o ochronie danych UE 679/2016 („RODO”).

10 Autoryzacje treści, oświadczenia i gwarancje

Przesyłając swoje zgłoszenie, uczestnik upoważnia Organizatora do opublikowania zgłoszenia na jego stronie internetowej lub w innych materiałach komunikacyjnych oraz do publicznego udostępnienia treści i powiązanych danych (jeśli uzna to za stosowne), nawet po zakończeniu konkursu.

Organizator zastrzega sobie pełne prawo do wykluczenia z uczestnictwa wszelkich treści wykonanych przy użyciu grafiki lub obrazów uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z moralnością publiczną (wulgarność, brutalne sceny, nielegalne działania itp.), które w jakikolwiek sposób naruszają prawa osób trzecich poprzez prezentowanie treści zniesławiających, naruszających prywatność lub jakiekolwiek prawa autorskie.

Przesyłając swoje treści, uczestnicy zrzekają się wszelkich praw do treści (które to prawa zostaną przyznane Organizatorowi) i nie mogą wnosić żadnych roszczeń finansowych z tytułu ich przyszłego wykorzystania. Treści muszą być wolne od praw autorskich i nie będą zwracane.

Poprzez przesłanie treści każdy uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za samą treść; a wyrażając zgodę na udział w konkursie, uczestnik oświadcza i gwarantuje, że:

 • przesłane treści są oryginalne i nie naruszają praw autorskich i/lub praw pokrewnych i/lub praw do znaków towarowych/tajemnic przemysłowych/praw do wizerunku ani żadnych innych praw handlowych i/lub przemysłowych oraz praw do wykorzystania intelektualnego jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej;
 • zwalnia organizatora i jego następców prawnych z odpowiedzialności za wszelkie szkodliwe następcze, koszty, szkody, które mogą powstać w wyniku naruszenia niniejszego oświadczenia i gwarancji. W szczególności uczestnik będzie bronił i w pełni zabezpieczał Organizatora przed wszelkimi szkodami (w tym kosztami), które Organizator będzie zobowiązany pokryć na rzecz osób trzecich w wyniku:
  • powództwa lub zawiadomienia opartego na fakcie, że samo posiadanie lub wykorzystanie treści przez Organizatora narusza lub naruszyło prawa autorskie, prawa do zarejestrowanego znaku towarowego, prawa patentowe, prawa do know-how, prawa do wynalazków, prawa do wizerunku i wszelkie inne wyłączne prawa osób trzecich;
  • wszelkich szkodliwych konsekwencji spowodowanych publikacją treści uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z moralnością publiczną (wulgaryzmy, sceny przemocy, działania niezgodne z prawem itp.).
 • rozumie i akceptuje fakt, że treści przesłane w celu wzięcia udziału w konkursie zostaną wykorzystane przez Organizatora oraz jest świadomy, że treści te będą w związku z tym publicznie dostępne;

Przesyłając swoje zgłoszenie, uczestnik upoważnia Organizatora do opublikowania zgłoszenia na swojej stronie internetowej i udostępnienia go publicznie nawet po zakończeniu konkursu.

11 Gratyfikacja za udział w konkursie

Udział w konkursie jest bezpłatny i nie wymaga zakupu. Dostęp do kodu QR lub strony promocyjnej jest bezpłatny. Wymagane jest jednak połączenie z Internetem.

12 Publikacje na temat konkursu i jego zasad

Organizator będzie informować o konkursie za pośrednictwem strony internetowej inicjatywy oraz na opakowaniach ograniczonej liczby świeżych produktów owocowych Del Monte®.Przekaz reklamowy będzie zgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu. Pełny regulamin będzie dostępny dla uczestników na stronie www.freshdelmontefun.com

13 Zakres terytorialny – Obowiązujące przepisy

Konkurs podlega obowiązującym we Włoszech przepisom dotyczącym imprez z nagrodami (dekret prezydencki 430/2001). Zgodnie z FAQ nr 6 Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, udział w inicjatywie może odbywać się również z reszty świata, z zastrzeżeniem wszelkich zakazów nałożonych przez lokalne przepisy (każdy uczestnik jest odpowiedzialny za działanie zgodnie z przepisami obowiązującymi w jego kraju). Uczestnictwo z terytorium UE jest również dozwolone na podstawie zasad określonych w dyrektywie UE 2000/31/WE.

Wskazuje się również, że niniejsza inicjatywa jest konkursem umiejętności: na wybór zwycięzców nie ma wpływu żaden element losowy.

14 Gwarancje i zgodność z przepisami

Gromadzenie nazwisk w Internecie w celu udziału w konkursie będzie odbywać się za pomocą oprogramowania komputerowego, dla którego sporządzane jest oświadczenie o jego prawidłowym działaniu.

Zgodnie z wymogami art. 7 dekretu prezydenckiego 430/2001 art. zapewnione jest odpowiednie poręczenie gwarantujące fundusz na całość nagrody.

Niniejszy konkurs jest przeprowadzany zgodnie z dekretem prezydenckim nr 430 z dnia 26 października 2001 r. oraz zgodnie z instrukcjami zawartymi w okólniku Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego nr 1/AMTC z dnia 28 marca 2001 r.

Udział w losowaniu nagród oznacza bezwarunkową i całkowitą akceptację przez uczestnika zasad i postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie bez ograniczeń, w tym akceptację wskazanej wartości nagród do wygrania.

W przypadku gdy Organizator lub osoby trzecie działające na jego zlecenie zidentyfikują użytkowników, którzy biorą udział w konkursie wykorzystując środki i narzędzia umożliwiające uniknięcie losowości lub w każdym przypadku uznane za podejrzane, oszukańcze lub naruszające normalny przebieg konkursu, tacy użytkownicy zostaną wykluczeni z udziału w konkursie i nie będą mogli skorzystać z żadnej wygranej nagrody.

W związku z tym Organizator lub osoby trzecie działające na jego zlecenie zastrzegają sobie prawo do podjęcia działań w odniesieniu do wszystkich uczestników i na warunkach uznanych za najbardziej odpowiednie (w tym, w razie potrzeby, zażądania dokumentu tożsamości) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15 Narzędzia elektroniczne i cyfrowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z dostępem, utrudnienia, awarie lub trudności związane ze sprzętem technicznym, komputerem, linią telefoniczną, kablami, elektroniką, oprogramowaniem i sprzętem, transmisją i połączeniem, połączeniem internetowym oraz siecią telefonii komórkowej i stacjonarnej, które mogą uniemożliwić użytkownikowi udział w konkursie.

Odrzuca również wszelką odpowiedzialność za problemy spowodowane konfiguracją komputera/urządzenia użytkownika, które mogą mieć wpływ na wydajność użytkownika podczas uczestnictwa.

16 Kompensacja

Organizator nie zamierza skorzystać z prawa do potrącenia podatku u źródła, o którym mowa w art. 30 dekretu prezydenckiego nr 600 z dnia 29.09.1973 r., i poniesie odpowiednie obciążenia podatkowe.

17 Organizacja non-profit będąca beneficjentem

Wszelkie nagrody, o które nie wnioskowano lub które nie zostały przyznane, oprócz tych, których przyznania odmówiono, zostaną przekazane stowarzyszeniu non-profit Amici della Guinea Bissau, z siedzibą przy via Maino, 2 – 21052 – Busto Arsizio (VA). Kod podatkowy: 90030520127.

18 Prywatność

Podane dobrowolnie dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności (w tym RODO – Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 i ustawą o ochronie danych z 2018 r.) określonymi w polityce prywatności Organizatora dostępnej pod adresem https://www.delmonteeurope.com/privacy-policy.htm. Poprzez wzięcie udziału w konkursie konsumenci przyjmują do wiadomości, że ich dane będą wykorzystywane do celów związanych z administrowaniem promocją.

Ponadto będą one przetwarzane w celu zapewnienia zgodności z przepisami administracyjnymi i innymi, które są obowiązkowe na mocy prawa obowiązującego w naszym kraju lub na mocy decyzji UE, i będą przechowywane przez okres wymagany przez te przepisy. Podanie wymaganych danych jest obowiązkowe dla wyżej wymienionych celów, a ich niepodanie uniemożliwi prowadzenie działań związanych z zarządzaniem konkursem i przestrzeganiem przepisów prawa. Dane osobowe zostaną udostępnione właściwemu urzędnikowi ds. ochrony konsumentów i zaufania publicznego na potrzeby konkursu.

Przechowywanie danych na potrzeby przeprowadzenia konkursu będzie ograniczone do okresu zakończenia jego poszczególnych etapów i zgodnie z odpowiednimi przepisami. Następnie zostaną one zanonimizowane do celów statystycznych, a dane identyfikacyjne zostaną zniszczone.

Administratorem danych jest Promosfera Srl., Via XXV Aprile 56, 21011 Casorate Sempione (VA), WŁOCHY.

Osobami upoważnionymi do przetwarzania danych są osoby odpowiedzialne za sprzedaż i marketing, centrum obsługi klienta, systemy informatyczne i bezpieczeństwo danych.

Zgodnie z art. 15-21 RODO, pisząc do administratora na wyżej podany adres pocztowy lub na adres e-mail privacyofficer@freshdelmonte.com, można skorzystać z prawa do wglądu, modyfikacji, usunięcia i zapomnienia, ograniczenia przetwarzania swoich danych lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów lub w celach informacyjnych i promocyjnych. W przypadku wycofania zgody, co może nastąpić w dowolnym momencie, przyjmuje się, że nie ma to wpływu na legalność przetwarzania opartego na uprzednio udzielonej zgodzie lub na mechanizmach alternatywnych do zgody dozwolonych przez prawo. Należy również pamiętać, że użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w celu dochodzenia swoich praw. Można również napisać na powyższy adres pocztowy lub wysłać wiadomość e-mail na adres privacyofficer@freshdelmonte.com, aby poprosić o pełną i aktualną listę podmiotów przetwarzających dane.

Użytkownik ma także prawo zażądać przeniesienia danych, tj. otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, w celu przekazania ich bezpośrednio innemu podmiotowi, autonomicznemu administratorowi danych, do przetwarzania w granicach określonych przez osobę, której dane dotyczą.