VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Del Monte – ”Miraculous® – Ladybug & Cat Noir Sweepstakes: Anmäl dig för en chans att vinna en resa för fyra till Paris!”

Du behöver inte köpa något. Ett köp är inte nödvändigt för att delta i utlottningen och kommer inte att öka dina vinstchanser.

Dessa är villkoren (”Villkoren”) för kampanjen gällande Del Monte – ”Miraculous®: Ladybug & Cat Noir Sweepstakes”. Villkoren har företräde i händelse av konflikt eller inkonsekvens med annan kommunikation, inklusive reklam eller reklammaterial. Instruktioner för anmälning/anspråk utgör en del av dessa villkor, och alla deltagare kommer att anses ha accepterat och samtyckt till att vara bundna av dessa villkor genom att delta i kampanjen.

Arrangören: Arrangören är Del Monte International GmbH, ett företag registrerat i Sverige och folkbokfört på adressen Dammstrasse 19, 6300 Zug, Schweiz.

Licensgivaren: Licensgivaren är ZAG America, LLC (”ZAG”), ett aktiebolag organiserat enligt lagarna i delstaten Delaware, USA, med sin registrerade adress på 3002 Main Street, Santa Monica, CA 90405, USA.

1 BEHÖRIGHET

Kampanjen är endast öppen för medborgare i Sverige (”Länder” och varje ”Land”). Dessa villkor gäller för kampanjen i Länderna med undantag för eventuella ändringar som krävs för efterlevnad av lokal lag i ett Land. Sådana ändringar finns i slutet av dessa villkor.

Deltagare måste vara minst arton (18) år gamla och ha juridisk tillgång till de inträdesmetoder som anges i dessa villkor. Anställda på Del Monte såväl som hos deras anslutna företag, reklam- och marknadsföringsbyråer, förutom den närmaste familjen (make/maka, föräldrar, syskon och barn) och hushållsmedlemmar till dessa anställda, är inte berättigade att delta.

Del Monte accepterar inte kampanjanmälningar som är: (i) automatiskt genererade av dator; (ii) kompletterade av tredje part eller i bulk; (iii) oläslig; (iv) har ändrats, rekonstruerats, förfalskats eller manipulerats; (v) ofullständig; (vi) lämnas in på uppdrag av en annan person; (vii) lämnas in efter Slutdatum; eller (viii) gemensamma inlagor.

Varje deltagare ska vara begränsad till ett (1) inträde per person.

Varje brott mot denna klausul av en deltagare kommer automatiskt att diskvalificera en sådan deltagares deltagande.

2 HUR MAN DELTAR:

2.1 Kampanjen kommer att gälla från 1 juni 2023 (”Öppningsdatum”) kl 9:00:00 CEST till 30 september 2023 (”Stängningsdatum”) 23:59:59 CEST inklusive (sammantaget ”kampanjperioden”).

2.2 Deltagare kan delta i kampanjen på ett av två följande sätt: (i) genom att använda en surfplatta eller annan mobil enhet, skanna QR-koden som finns på förpackningen till några utvalda av arrangörens Del Monte® färska och konserverade produkter (den ”QR-kod”) och fylla i anmälningsformuläret på www.freshdelmontefun.com (den ”Hemsida”) som QR-koden hänvisar dig till; eller (ii) fyll i anmälningsformuläret på webbplatsen. Om en deltagare går med i tävlingen via ett inlägg på Facebook eller Instagram, erkänner och samtycker därmed deltagaren till att Facebook, Instagram (metaföretag) inte är sponsorer, bidragsgivare, administratörer eller på något sätt associerade med arrangören eller tävlingen. Alla anmälningar behandlas lika, oavsett anmälningsform. DU BEHÖVER INTE KÖPA NÅGOT.

2.3 När du har skickat in ett anmälningsformulär kommer du att bli inbjuden att delta i ett frågespel med fyra (4) frågor. Licensgivaren kommer att undersöka och godkänna frågorna som ska användas som en del av frågesporten. Spelet är kostnadsfritt. Endast deltagare som har skickat in de korrekta svaren på de fyra (4) frågorna före utgångsdatumet kommer att placeras i en pool av potentiella vinnare. Det kommer att finnas en (1) total vinnare slumpmässigt utvald som kommer att vinna priset (enligt definitionen nedan). Oddsen för att vinna priset kommer att bero på antalet deltagare som svarat korrekt på alla fyra (4) frågorna vid utgångsdatumet. Dragningen kommer att äga rum inom tjugoåtta (28) dagar efter slutdatumet under överinseende av en medlem av den juridiska avdelningen av Fresh Del Monte-företaget (eller ett av dess dotterbolag) och tillkännagivandet av vinnaren kommer att publiceras på hemsida www.freshdelmontefun.com fjorton (14) dagar efter dragningen (”Datum för tillkännagivande”).

2.4 Alla kampanjanmälningar måste vara arrangören tillhanda senast kl. 11:59:59 BST senast sista datumet. Alla kampanjanmälningar som tas emot efter slutdatumet diskvalificeras automatiskt.

2.5 Inget köp krävs och det kostar inget att komma åt QR-koden. Kräver internetanslutning.

2.6 Varken arrangören eller licensgivaren tar ansvar för kampanjanmälningar som försvinner, tappas bort, skadas eller försenas under transporten, oavsett orsak, inklusive till exempel som ett resultat av postfel, utrustningsfel, tekniskt fel, system, satellit, nätverks-, server-, hårdvaru- eller mjukvarufel av något slag, stöld eller förstörelse, eller obehörig åtkomst till eller ändringar av inträdesmaterial, eller felaktig överföring av eller misslyckande att ta emot en deltagares anmälning. Dessutom kommer varken arrangören eller licensgivaren att hållas ansvariga för någon skada på någon deltagares eller någon annan persons dator relaterad till eller ett resultat av tillgång till kampanjens anmälningsformulär eller för anmälningar som är försenade, felsända eller ofullständiga.

2.7 Genom att skicka in ett anmälningsformulär samtycker du till att vara bunden av dessa villkor.

2.8 För hjälp med bidrag eller för att få en skriftlig kopia av dessa villkor, vänligen maila Contest@FreshDelmonte.com. Villkoren kommer att vara tillgängliga från arrangören under hela kampanjperioden och sextio (60) dagar därefter.

2.9 Allt bidragsmaterial kan behållas som en del av arrangörens gåvoregister och omfattas av villkoren i avsnitt 7 nedan.

3 PRISET

3.1 Det finns ett (1) pris tillgängligt för den vinnande deltagaren (”vinnaren”) i Sverige. Vinnaren får en fyra (4) dagars, tre (3) nätters resa för vinnaren med upp till tre (3) gäster till Paris, Frankrike. Varje resa inkluderar:

3.1.1 Flygresa tur och retur i ekonomiklass eller tågtransport för vinnaren och upp till tre (3) gäster från en stor kommersiell internationell flygplats eller tågstation nära Grand Prize Winners hem som fastställts på deras Winner Consent Form till Paris, Frankrike;

3.1.2 Tre (3) nätters standardhotellboende (hotellvärde och läge som bestäms av Del Monte efter eget gottfinnande);

3.1.3 Offentlig marktransport till och från flygplats eller tågstation och hotell i Paris, Frankrike;

3.1.4 Allmänna inträdesbiljetter för att besöka Eiffeltornet för vinnaren och de tre (3) gästerna

3.2 Det finns bara (1) ett pris för alla Länder och endast (1) en vinnare kommer att utses.

3.3 Prisets ungefärliga detaljhandelsvärde (”ARV”) är femtusen euro (5 000,00 €). Det faktiska värdet av resan kommer att variera beroende på olika faktorer, inklusive bokningsdatum, avresepunkt och resedatum.

3.4 Priset består endast av de element som uttryckligen anges ovan. Inga andra delar eller utgifter (inklusive, utan begränsning, försäkring, måltider, ospecificerad marktransport, telefonsamtal, bagage, dricks, oförutsedda utgifter, souvenirer, bensin, etc.) ingår i priset och alla sådana utgifter är betalas av vinnaren. Vinnaren är ansvarig för alla flygskatter och/eller utgifter, inklusive tillämpliga avgångsskatter eller avgifter, inspektionsavgifter, bagageavgifter och säkerhetsavgifter. Vinnaren och gästerna ansvarar för att på egen bekostnad införskaffa all nödvändig resedokumentation (d.v.s. giltig fotolegitimation, visum, pass, etc.) före resan. När de väl har utfärdats är biljetter inte överlåtbara och får inte återutges när resan har påbörjats. Ombokningsbara biljetter får inte utfärdas och mellanlandningar (d.v.s. en väntetid mellan anslutningsflyg som överstiger tjugofyra (24) timmar) är inte tillåtna. Researrangemang måste göras via Fresh Del Monte. Vinnaren och hans/hennes gäster måste resa på samma resplan.

3.5 Priset måste förbrukas av vinnaren och gästerna senast den 31 december 2024 och är förverkat om det inte används inom den relevanta tidsramen. Som sådan kan vinnarna åläggas att följa vissa hälsoprotokoll och åtgärder som åläggs av flygbolag, statliga myndigheter inklusive men inte begränsat till att bära en mask, observera social distansering och karantän. Vinnare och gäster samtycker till att följa sådana protokoll och regler.

3.6 Vinnaren ansvarar för att se till att han/hon och alla personer som reser med honom/henne är tillgängliga för att resa och innehar aktuella, giltiga pass, eventuella nödvändiga visum och resedokument för priset i fråga på de angivna resedatumen. Vinnaren accepterar att hans/hennes valda datum för priset är beroende av tillgänglighet och ska arrangeras av arrangören.

3.7 Researrangemang måste göras minst sextio (60) dagar före avresa och är beroende av tillgänglighet.  Varje vinnare och gäster måste resa samtidigt och avgå från samma flygplats.

3.8 Om vinnaren väljer att delta i någon eller alla delar av resan med färre än det tilldelade antalet gäster eller inga gäster, kommer priset att delas ut till vinnaren och varje deltagande gäst, och eventuell återstod av priset kommer att förverkas och ska inte bli föremål för ytterligare eller alternativ ersättning. Alla delar av priset måste lösas in samtidigt, och inga ändringar kommer att tillåtas efter bekräftelse av eventuell inlösen. Om inte en av de tilldelade gästerna är barn eller avdelning till vinnaren, måste varje gäst vara arton (18) år eller äldre vid avresedatumet och måste resa på samma resplan och samtidigt som vinnaren.

3.9 Vinnare kan behöva följa vissa covid-19-protokoll och åtgärder som åläggs av flygbolag, statliga myndigheter, inklusive men inte begränsat till att bära mask, observera social distansering och karantän. Vinnaren och gästerna samtycker till att följa alla sådana protokoll och regler.

3.10 I samband med alla besök i Eiffeltornet måste CDC:s riktlinjer och rekommendationer från franska och EU:s hälsomyndigheter följas.  Dessutom bör gäster vara medvetna om och följa regeringens riktlinjer angående resebegränsningar.  Observera att alla offentliga platser där människor vistas ger en inneboende risk för exponering för covid-19.

3.11 I den mån vinnaren är mellan 18 och 21 år, samtycker du till att du måste åtföljas av en vuxen minst som är 21 år gammal för att kunna checka in på hotellet.

3.12 Priset är inte utbytbart, förhandlingsbart eller överförbart. Arrangören kommer inte att tillhandahålla något kontantalternativ till priset, inte heller kommer deltagarna eller eventuella vinnare att tolka att priset kan lösas in mot kontanter eller ersättas med något annat pris.

3.13 Arrangören förbehåller sig rätten att ändra Priset utan föregående meddelande till ett alternativt pris av samma eller större värde om omständigheter utanför Arrangörens rimliga kontroll gör det nödvändigt att göra så.

3.14 Arrangören förbehåller sig också rätten att ogiltigförklara, avbryta eller ändra dragningen om omständigheter utanför arrangörens rimliga kontroll gör det nödvändigt att göra det (inklusive i händelse av oförutsedda omständigheter som gör administrationen av vinstdragningen omöjlig eller opraktisk). I händelse av en sådan avbokning kommer du att meddelas inom sju (7) dagar efter avbokningen via e-post. Varken Arrangören eller Licensgivaren kommer att hållas ansvariga för någon förlust överhuvudtaget till följd av att dragningen avbryts.

4 VINNARE

4.1 Arrangörens beslut är slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

4.2 Arrangören kommer att kontakta vinnaren personligen så snart som möjligt efter datumet för tillkännagivande, i första hand via telefon och därefter e-postadress eller andra kontaktuppgifter som deltagaren tillhandahåller på det ifyllda anmälningsformuläret. Vinnaren kommer sedan att fylla i ett samtyckesformulär som försäkrar att de accepterar dessa villkor och bekräftar annan personlig identifieringsinformation såsom deras bostad (”Vinnarens samtyckesformulär”).

4.3 Arrangören måste antingen publicera eller göra tillgänglig information som indikerar att en giltig utmärkelse ägde rum. För att uppfylla denna skyldighet kommer arrangören att publicera pristagarens efternamn och bostadsort på webbplatsen och/eller någon av arrangörens sidor på sociala medier och kan skicka efternamnet och länet för de stora pristagarna till alla som skickar e-post Contest@FreshDelmonte.com inom trettio (30) dagar efter kampanjens sista datum.

4.4 Om du motsätter dig att något eller hela ditt efternamn, land och vinnande bidrag publiceras eller görs tillgängliga för ändamålet som beskrivs i klausul 5.3, vänligen kontakta arrangören via Contest@FreshDelmonte.com.  Under sådana omständigheter måste arrangören fortfarande tillhandahålla informationen och det vinnande bidraget till den lokala Advertising Standards Authority och/eller Advertising Standard Authority på begäran.

4.5 Ibland, på grund av skäl som ligger utanför arrangörens kontroll, kanske webbplatsen inte är tillgänglig. Arrangören kan inte garantera kontinuerlig, oavbruten åtkomst till webbplatsen. Inget ansvar kommer att accepteras för eventuella svårigheter med att göra anspråk eller några anspråk försenade eller korrupta. Varken Arrangören eller Licensgivaren kommer att hållas ansvariga för någon förlust som uppstår till följd av en sådan händelse.

5 GÖRA ANSPRÅK PÅ PRIS

5.1 Vinnaren måste göra anspråk på priset inom fjorton (14) dagar från tillkännagivandedatumet. Om vinnaren inte gör anspråk på priset vid detta datum kommer hans/hennes anspråk att bli ogiltigt.

5.2 Arrangören kommer att göra rimliga ansträngningar för att kontakta vinnaren. Om vinnaren inte kan kontaktas; inte är tillgänglig; eller inte har gjort anspråk på sitt pris inom fjorton (14) dagar efter tillkännagivandedatumet, förbehåller sig arrangören rätten att ogiltigförklara den första vinnarens bidrag och anspråk och antingen erbjuda priset till nästa kvalificerade deltagare som valts ut bland de giltiga bidragen som togs emot före slutdatumet eller inte erbjuda priset helt och hållet.

5.3 Varken arrangören eller licensgivaren tar något ansvar om du inte kan göra anspråk på och/eller hämta ut priset inom den tidsram som anges i klausulen 6.1 eller i övrigt.

5.4 I händelse av att vinnarna gör anspråk på priset i enlighet med denna klausul, kan vinnaren komma att behöva: (i) underteckna ytterligare dokumentation, som kan inkludera ett undantag; och (ii) bekräfta att de kommer att följa villkoren för alla flygbolag, transportbolag, boendeleverantörer eller andra leverantörer i samband med Priset. Vinnaren samtycker till att underteckna sådan dokumentation och godkänna sådana villkor.

6 ANSVARSBEGRÄNSNING

6.1 Arrangören är ansvarig gentemot deltagaren för förutsebar förlust och skada orsakad av arrangören. Om arrangören inte följer dessa villkor är arrangören ansvarig för förlust eller skada som deltagaren lider som är ett förutsebart resultat av hans/hennes brott mot desamma eller vår underlåtenhet att använda rimlig försiktighet och skicklighet. Dock, med förbehåll för det föregående:

6.1.1 Arrangören ansvarar inte för förlust eller skada som inte är förutsägbar. Förlust eller skada är förutsägbar om antingen det är uppenbart att det kommer att hända eller om både arrangören och vinnaren visste att det kunde hända vid den tidpunkt då avtalet ingicks;

6.1.2 Arrangören är inte ansvarig för eventuella redan existerande fel eller skador eller för förlust eller skada som du kunde ha undvikit genom att följa våra råd eller instruktioner; och

6.1.3 Arrangören är inte ansvarig för affärsförluster. Arrangören tillhandahåller endast priset för hushålls- och privat bruk. Det är förbjudet att använda priset i kommersiella eller affärsmässiga syften.

6.2 Arrangören utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot vinnaren där det skulle vara olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av hans/hennes vårdslöshet (dvs. om Arrangören inte tar rimlig försiktighet eller utövar rimlig skicklighet i utförandet av sina skyldigheter enligt dessa Villkor) eller försummelse av hans/hennes anställda, agenter eller underleverantörer; eller för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning (d.v.s. om arrangören medvetet berättar för deltagaren något som är osant, vilket deltagaren sedan rimligen litar på).

6.3 För att undvika tvivel, i den utsträckning som inte orsakats av arrangörens försumlighet, ska arrangören inte hållas ansvarig enligt eller i samband med dessa villkor, för någon skada som åsamkas vinnaren och/eller vinnarens gäster i samband med priset.

6.4 För att undvika tvivel kommer arrangören också att hålla licensgivaren, dess dotterbolag, juridiska representanter, agenter och tjänstemän skadeslösa för alla anspråk som riktas mot arrangören som ett resultat av att kampanjen genomförs enligt villkoren och villkor häri.

7 DATASKYDD OCH OFFENTLIGHET

7.1 Arrangören kommer endast att behandla dina personuppgifter i enlighet med relevanta dataskyddslagar (inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och Data Protection Act 2018) och som anges i arrangörens integritetsmeddelande som finns tillgängligt på https://www.delmonteeurope.com/privacy-policy.htm. Genom att skicka in ett bidrag samtycker du till att arrangören behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra kampanjen och meddela och annonsera vinnarna.

7.2 Genom att delta i denna kampanj samtycker varje deltagare till att ge arrangören rätten att använda hans/hennes namn, bild och annan information och innehåll som tillhandahålls i samband med marknadsföringen för marknadsföring, handel, kommersiella, reklam- och publicitetsändamål i alla medier världen över, inklusive, men inte begränsat till, på TV och internet, utan förvarning, granskning eller godkännande och utan ytterligare ersättning under en period av högst två (2) år.

7.3 Du samtycker till att arrangören kan begära att du delar fotografier av dig själv på prisplatsen med arrangören och arrangören ska ha rätt att använda sådana fotografier i enlighet med villkoren i klausulen 8.2.

8 ALLMÄNT

8.1 Arrangören förbehåller sig rätten att utesluta dig från att delta i kampanjen om du har brutit mot dessa villkor, eller om ditt beteende strider mot andan eller avsikten med kampanjen.

8.2 Arrangören ansvarar inte för förseningar utanför vår kontroll (oavsett om de orsakas, till exempel av dåligt väder, brand, översvämning eller annan naturkatastrof, olycka, handelstvist, statliga åtgärder, epidemi, pandemi inklusive men inte begränsat till covid-19, störningar i transporter, statliga åtgärder som vidtagits i samband med covid-19 eller någon annan orsak utanför dess kontroll).

8.3 Om några klausuler i dessa villkor bör bestämmas vara olagliga, ogiltiga eller på annat sätt omöjliga att verkställa, sedan ska en sådan klausul eller del av en sådan klausul avskiljas och raderas från dessa villkor och de återstående klausulerna ska fortsätta och förbli i full kraft och verkan.

8.4 Du samtycker till att alla tvister, anspråk och orsaker till talan som uppstår till följd av, eller har samband med, kampanjen eller tilldelade priser ska lösas individuellt, utan tillgripande av någon form av grupptalan, och exklusivt av lämplig domstol i Nederländerna. Alla frågor och frågor som rör skapandet, giltigheten, tolkningen och verkställbarheten av dessa Villkor, dina rättigheter och skyldigheter eller arrangörens rättigheter och skyldigheter i samband med Kampanjen, ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Nederländerna, utan att ge verkan åt något lagval eller lagvalsregler (oavsett om det gäller Nederländerna eller någon annan jurisdiktion), vilket skulle leda till tillämpning av lagarna i någon annan jurisdiktion än Nederländerna.