VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

FÖRORDNING ART. 11 PRESIDENTDEKRET 26 OKTOBER 2001, 430

PRISTÄVLINGEN ”VINN EN RESA FÖR FYRA TILL LONDON”

1 ANSVARIG ENHET

Den ansvariga enheten är Del Monte Italy Srl, via Fieschi 6/5 – Genua, Italien – med momsregistreringsnummer: 04486830963, (”Del Monte”). 

The Walt Disney Company Limited och respektive moderbolag, filialer och dotterbolag är inte ansvariga för marknadsföringen, administrationen eller genomförandet av tävlingen eller priset.

2 Delegerad part

Delegerat företag är Promosfera Srl med säte i Via XXV Aprile 56, 21011 Casorate Sempione (VA), Italien – momsregistreringsnummer 02250050024.

3 Adressater

Tävlingens adressater är uteslutande slutkonsumenter som är över 18 år och bosatta i Italien, Frankrike, Spanien, Finland, Sverige, Tyskland, Polen, Portugal, Förenade kungariket och Irland.

Deltagarna måste vara minst 18 år gamla. Anställda hos Del Monte samt närmaste familjemedlemmar (föräldrar, syskon, makar och barn) samt hushållsmedlemmar är uteslutna från att delta.

Personer som på något sätt är delaktiga i organisationen och hanteringen av tävlingen är även uteslutna från att delta.

4 Tävlingens varaktighet

Tävlingen är giltig från och med 15 maj 2024 (”Startdatumet”) till och med kl. 23.59.59 CEST 30 september 2024 (”Slutdatumet”) (nedan ”Giltighetsperioden”).

Vinnaren utses av en jury senast 28 oktober 2024

5 Marknadsförda produkter – tävlingens syfte

Varumärket som marknadsförs är Del Monte. Den här tävlingen genomförs i syfte att öka synligheten för varumärket som marknadsförs.

6 Metoder för deltagande

Konsumenter kan delta i tävlingen på två olika sätt:

6.1.1 Genom att med en surfplatta eller mobil enhet skanna QR-koden som finns tryckt på förpackningen på ett begränsat urval av färska fruktprodukter från Del Monte® och fylla i det specifika registreringsformuläret på www.freshdelmontefun.com (som du dirigeras till via QR-koden).

6.1.2 Genom att fylla i registreringsformuläret direkt på www.freshdelmontefun.com.

Det är specificerat att båda metoderna för att delta är lika giltiga.

När konsumenten har fyllt i registreringsformuläret uppmanas denne att fylla i ett färdighetstest som består av 4 slutna frågor samt ladda upp en skanning eller ett foto av en originell och kreativ teckning som denne har gjort med temat ”vad får dig att känna glädje”.

Alla de som har fyllt i registreringsformuläret och sedan slutför frågeformuläret genom att korrekt besvara de föreslagna frågorna och ladda upp ett giltigt bidrag senast på tävlingens slutdatum, kommer att kunna vinna priset.

Skriv till Contest@FreshDelmonte.com för frågor eller hjälp vid registrering.

Observera att alla bidrag måste ha lämnats in inom den giltighetsperiod som anges i punkt 4. Inga bidrag accepteras efter tävlingens slutdatum.

Observera att arrangören förbehåller sig rätten att när som helst kontrollera giltigheten beträffande inlämningar inklusive deltagarnas identitet, ålder och bostadsort samt att diskvalificera alla konsumenter som bryter mot dessa regler.

6.2 Begränsningar för deltagande

Det är endast möjligt att delta en gång i tävlingen under hela perioden.

7 Förfaranden gällande prisutdelning

Valet av vinnare görs av en jury enligt kvalitativa kriterier. Juryn bedömer de bidrag som har laddats upp av konsumenterna under deltagarfasen. Juryns val kommer inte på något sätt att påverkas av slumpmässiga faktorer.

Juryn bedömer deltagarnas design efter eget gottfinnande och enligt följande kriterier:

 • Kreativitet
 • Originalitet
 • Konstnärlig teknik.

Baserat på klassificeringarna upprättas en rangordning från 1 till 11. Den deltagare som väljs ut till 1:a plats betraktas som vinnare av priset medan de som kommer på 2:a till 11:e plats betraktas som reservnominerade.

Vinnaren vinner en resa för 4 personer till London (information i punkt 8).

Identifieringen av vinnarna sker senast det datum som anges ovan och i närvaro av en notarie eller den person som ansvarar för konsumentskydd och allmänhetens förtroende och som är ansvarig för det geografiska området (art. 9 i presidentdekretet från 26 oktober 2001, nr. 430). Vinnaren vinner en resa för 4 personer till London (se information i avsnitt 8).

Vinnaren kan inte kräva någon ersättning till följd av någon skada (direkt eller som en konsekvens) som uppkommer till följd av godtagandet och/eller användningen av priset. Vinnaren kan inte bestrida det tilldelade priset eller kräva motsvarande värde i kontanter eller utbyte/ersättning, av någon som helst anledning. Om arrangören inte kan leverera priset som har vunnits förbehåller sig arrangören rätten att ersätta de utannonserade priserna med priser av samma eller högre värde (cirkulär 28/3/2002, punkt 9.6)

7.1 Reserver

Tio (10) reservnamn identifieras enligt ovan för alla händelser där det inte är möjligt att tilldela priset till ett av de vinnande namnen (vinnare som inte kan hittas, vinnare som inte kan presentera lämplig dokumentation, minderåriga som inte kan presentera vårdnadshavares tillstånd och alla andra fall). Kontakt med eventuella reservnamn sker i den ordning de identifieras.

8 Priser som vinns

Det kommer endast att finnas ett pris tillgängligt för alla deltagare från alla inblandade länder.

Priset består av ett resepaket med 5 nätter för 2 vuxna och 2 barn/ungdomar (under 16 år – dvs. 16 år på dagen för hemresan), med London som resmål.

Prisets förmodade marknadsvärde är 6 900,00 € (EXKLUSIVE MOMS i förekommande fall).

Det värde som anges är en uppskattning per datum då regelverket skapades. Det exakta värdet på resan beror på flera olika faktorer bland annat datumet för bokningen, flygplatser och datumet för resan.

Resan inkluderar:

 • Flyg tur och retur från utvalda större internationella flygplatser i Italien, Frankrike, Spanien, Finland, Sverige, Tyskland, Polen, Portugal, Förenade kungariket och Irland till London, i Förenade kungariket.
 • Transfer tur och retur till flygplatser i London, i Förenade kungariket.
 • 5 nätter på ett 4-stjärnigt hotell som bestäms av arrangören efter eget gottfinnande med boende i delat rum med 4 sängar och frukost.
 • Privat upplevelse där resanden kan skapa smycken med pärlor: (1 timme). Inkluderar transfer tur och retur till hotellet, en expertinstruktör och all utrustning.
 • Biljetter till en uppslukande interaktiv konstutställning: (35–50 minuter). Inkluderar inträde till utställningen och en bubbelte-mocktail-
 • En upplevelse med skridskoåkning: (1 timme och 30 minuter) Inkluderar transfer tur och retur till hotellet och hyra av skridskor.
 • Båtturer på floden Themsen: (50 minuter).
 • Paket inspirerat av INSIDE OUT 2: Innehåller 2 x dagböcker för välbefinnande, 2 x målarböcker, 2 x album, 1 x uppsättning färgpennor, 1 x snabbkamera med film och 1 x selfiepinne (levereras till hotellet vid ankomst).

Villkoren för resan:

 • Vid avresedagen måste minst 2 resenärer vara myndiga dvs. minst 18 år gamla. Beträffande de två minderåriga måste de vara under 16 år på dagen för hemresan och måste resa med en förälder eller vårdnadshavare som antar allt ansvar.
 • Prispaketet gäller för högst 2 vuxna och 2 barn under 16 år som alla måste resa tillsammans och vid samma tidpunkt. Minderåriga måste alltid åtföljas av en vuxen på alla turer och upplevelser i resepaketet.
 • Flyg tur och retur i ekonomi-/turistklass (inklusive alla tillämpliga skatter, avgifter och flygplatstullar) från utvalda större internationella flygplatser i Italien, Frankrike, Spanien, Finland, Sverige, Tyskland, Polen, Portugal, Förenade kungariket och Irland till London, i Förenade kungariket. Flygresorna kan vara indirekta och alla rutter är inte tillgängliga. Flygresan fastställs av prisutdelaren och efter eget gottfinnande.
 • Boende för 5 nätter, baserat på ett rum med 4 sängar för 2 vuxna och 2 barn under 16 år på ett 4-stjärnigt hotell i London med daglig frukost.
 • Resan måste innehålla en övernattning på en lördag.
 • Vid ankomsten till hotellet kan ett kredit- eller betalkort krävas för extra utgifter och därför måste minst en av mottagarna inneha och resa med ett giltigt kredit- eller betalkort.
 • Hotell och boende väljs av agenturen som hanterar priser och efter eget gottfinnande.
 • Priset är giltigt i 12 månader från tävlingens slutdatum och alla etapper under resan måste slutföras inom den här tidsperioden. Om detta inte utförs före det här datumet har vinnaren inte något ytterligare anspråk.
 • Vinnarna måste ange 3 önskade resedatum under 3 separata månader och minst 6 veckor före önskat avresedatum till den angivna resebyrån.
 • Priset är inte tillgängligt under följande perioder: Jul, nyår, högsäsong och/eller allmänna helgdagar vid resmålet för prispaketet eller i avreselandet.
 • Alla mottagare måste inneha ett giltigt pass under hela resan. Passinnehavare från länder utanför EU kan behöva ha ett pass som är giltigt under 6 månader efter resans slut. Alla mottagare ansvarar för att skaffa all annan dokumentation som krävs för att resa till och komma in i prispaketets destinationsland. Alla resenärer måste vid resedatumet inneha ett pass som är giltigt under minst 6 månader.
 • Priset är ej återbetalningsbart och kan inte överföras till en tredje part. Under inga omständigheter erbjuds ett kontantalternativ.
 • Användningen av resan är i mån av tillgång vilket ska verifieras vid bokningstillfället.
 • Arrangören tar inget ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av att priset accepteras och används eller till följd av deltagande i de planerade utflykterna.
 • Arrangören förbehåller sig rätten att ändra prisets innehåll. Det som inkluderas i prispaketet är i mån av tillgång. Om något av det som inkluderas inte är tillgängligt ersätter resebyrån det med ett alternativ av lika värde.
 • Eventuella ytterligare krav för prispaketet, förutsatt att de är tillämpliga och godtagbara, ska vara vinnarens ansvar.
 • Den uppslukande utställningen är inte helt rullstolsanpassad och inte lämplig för personer som är benägna för epileptiska anfall eller lider av ljuskänslig epilepsi.
 • För båtturen gäller att upplevelsen inte rekommenderas för gravida kvinnor eller personer med skador i rygg, nacke eller andra kroppsdelar.
 • Alla turer och upplevelser är på engelska.
 • Om vinnaren av objektivt giltiga skäl inte kan delta i någon av de föreslagna aktiviteterna kommer resebyrån att föreslå likvärdiga alternativ som väljs efter eget gottfinnande.
 • Om vinnaren beslutar att använda priset (helt eller delvis) med färre än 3 medföljande personer (eller utan någon medföljande person) ska priset under alla omständigheter anses vara tilldelat vinnaren i sin helhet och den återstående delen av priset ska under inga omständigheter vara föremål för ersättning eller alternativa anspråk. De tjänster som ingår i prispaketet måste lösas in samtidigt och inga ändringar tillåts i bokningen efter bekräftelse eller genomförande.
 • Priset inkluderar endast det som uttryckligen beskrivs och inkluderar inte ytterligare element eller utgifter (inklusive men inte begränsat till försäkringar, måltider, ytterligare lokal transport, kostnader för telefonsamtal, bagage, tips, tillfälliga utgifter, souvenirer, bränsle osv.) som ska vara vinnarens ansvar. Vinnaren är även ansvarig för eventuella oförutsedda kostnader som inte är arrangörens ansvar och som kan uppstå i samband med flygresan såsom inspektionsavgifter, kostnader för extra bagage, avgångsavgifter eller flygplatsskatter och lufttransportsäkerhet. Det är även vinnarens och dennes följeslagares ansvar att på egen bekostnad anskaffa nödvändiga resehandlingar (såsom visum, pass, identitetsfotografier osv.) före avresan. När biljetten väl har utfärdats kan den inte överlåtas och inte heller återutfärdas efter att resan väl har påbörjats. Öppna biljetter eller mellanlandningar är inte tillåtna. Bokningen av resan måste göras via arrangören.
 • Vinnaren och medföljande personer kan behöva följa vissa protokoll beträffande COVID-19 och åtgärder som åläggs av flygbolag, myndigheter eller andra, inklusive men inte begränsat till, användningen av ansiktsmasker, iakttagande av avstånd mellan människor och karantän. Genom att delta i resan accepterar vinnaren och medföljande personer ovillkorligen dessa regler och protokoll.
 • Med hänvisning till de planerade upplevelserna bör det observeras att det kan bli nödvändigt att följa tillämpliga policyer och rekommendationer från hälsomyndigheter. Dessutom måste regeringens riktlinjer gällande reserestriktioner och obligatorisk karantän efterlevas. Observera att alla offentliga platser där människor vistas utgör en risk för exponering för COVID-19.
 • Arrangören ska inte hållas ansvarig för förseningar som beror på force majeure (oavsett om de orsakas av t.ex. dåligt väder, brand, översvämningar eller andra naturkatastrofer, olyckor, handelstvister, transportstörningar, statliga åtgärder som rör COVID-19 eller någon annan orsak utanför dess kontroll).

9 MEDDELANDE OM OCH LEVERANS AV PRISET

Arrangören kontaktar vinnaren per telefon så snart som möjligt efter valet av vinnare (på det telefonnummer som anges i registreringsformuläret) och/eller via e-post eller andra kontaktmetoder som anges i registreringsformuläret (”Meddelande till vinnaren”).

Vinnaren måste svara på meddelandet till vinnaren inom 14 kalenderdagar och tillhandahålla all information som efterfrågas.

Arrangören åtar sig att använda rimliga ansträngningar för att kontakta vinnaren. Om vinnaren inte kan kontaktas/är tillgänglig eller inte gör anspråk på priset inom 14 dagar efter meddelandedatumet förlorar denne sin rätt till priset och arrangören kontaktar den första tillgängliga reserven som valdes.

Arrangören tar inget ansvar för om vinnaren inte kan ta emot priset inom tidsperioden eller av någon annan anledning.

Om inget svar inkommer inom tidsperioden diskvalificeras vinnaren och priset erbjuds till en person i reserv. Den här processen följs så länge reserver finns tillgängliga. Arrangören tar inget ansvar i händelse av att vinnaren inte kan kontaktas av någon anledning.

Viktigt: Alla ovanstående dokument och information krävs för att validera vinsten: Om vinnaren inte tillhandahåller det som krävs kan priset inte valideras. Det är vinnarens ansvar att se till att inkorgen länkad till e-postadressen fungerar som den ska. I händelse av att den dokumentation eller information som tillhandahålls inte överensstämmer med den som angavs på deltagarformuläret kan priset inte valideras. Arrangören förbehåller sig rätten att utföra alla nödvändiga kontroller för att bekräfta giltigheten gällande de bidrag och uppgifter som deltagarna har lämnat in och att diskvalificera bidrag som anses strida mot en eller flera bestämmelser i dessa regler.

Leveransen av priset kommer att ske inom 180 dagar från datumet för tilldelningen, i enlighet med bestämmelserna i italiensk lagstiftning (presidentdekret nr 430/2001 – artikel 1, punkt 3), samt den europeiska dataskyddsförordningen EU 679/2016 (”GDPR”).

10 Tillstånd, förklaringar och garantier gällande innehåll

Genom att skicka in ditt bidrag ger du arrangören rätt att publicera det på sin webbplats eller i annat kommunikationsmaterial och att göra innehållet och relaterade uppgifter tillgängliga för allmänheten (om arrangören anser det lämpligt), även efter tävlingens slut.

Det marknadsförande företaget förbehåller sig fullständig rätt att utesluta allt innehåll från deltagande om det görs med grafik eller bilder som anses vara stötande eller strida mot allmän moral (vulgära och våldsamma scener, olagliga aktiviteter osv.), som på något sätt kränker tredje parts rättigheter genom att presentera ärekränkande innehåll, inkräkta på personers privatliv eller bryter mot någon upphovsrätt.

Genom att skicka in sitt innehåll avstår deltagarna från alla rättigheter till innehållet (som beviljas arrangören) och får inte göra några ekonomiska anspråk från framtida användning. Innehållet måste vara fritt från upphovsrätt och returneras inte.

Genom att skicka in innehåll åtas sig varje deltagare allt ansvar för själva innehållet. Genom att delta i tävlingen deklarerar och garanterar deltagaren:

 • Att det inlämnade innehållet är ett original och att det inte gör intrång i någon upphovsrätt och/eller närstående rättigheter och/eller varumärkesrättigheter/industrihemligheter/bildrättigheter eller någon annan kommersiell och/eller industriell och immateriell nyttjanderätt som tillhör en annan fysisk eller juridisk person.
 • Att företaget som agerar som arrangör, liksom dess rättsinnehavare, ska hållas helt skadeslöst från alla negativa följder, kostnader och skador som kan uppstå till följd av brott mot den här deklarationen och garantin. I synnerhet ska deltagaren försvara och helt ersätta arrangören för eventuella skador (inklusive kostnader) som den senare måste betala till tredje part till följd av:
  • En åtgärd eller ett meddelande som grundar sig på att Arrangörens blotta innehav eller användning av innehållet gör, eller har gjort intrång i, tredje parts upphovsrätt, registrerade varumärkesrätt, patenträtt, know how-rätt, uppfinningsrätt, bildrätt eller någon annan tredje parts rättighet.
  • Eventuella negativa konsekvenser som orsakas av publicering av innehåll som anses stötande eller strida mot allmän moral (vulgaritet, våldsamma scener, olaglig verksamhet osv.).
 • Att denne är medveten om och acceptera att de bidrag som skickas in i syfte att delta i tävlingen kommer att användas av arrangören och dessa bidrag därför kommer att vara tillgängliga för allmänheten, utan åtskillnad.

Genom att skicka in ditt bidrag ger du arrangören rätt att publicera det på sin webbplats och göra det tillgängligt för allmänheten, även efter tävlingens slut.

11 Ersättning beträffande deltagande

Deltagandet är kostnadsfritt och inget köp krävs för att delta. Det är kostnadsfritt att använda QR-koden eller kampanjens webbplats. En internetanslutning krävs dock.

12 Information om tävlingen och dess regler

Det marknadsförande företaget kommunicerar tävlingen via initiativets webbplats och på förpackningen på ett begränsat urval av färska fruktprodukter från Del Monte®.Reklambudskapet ska vara i enlighet med vad som anges i dessa regelverk. De fullständiga reglerna görs tillgängliga för deltagarna på www.freshdelmontefun.com

13 Geografiskt tillämpningsområde – tillämplig lagstiftning

Tävlingen omfattas av de regelverk som gäller i Italien för prisbelönta evenemang (presidentdekret 430/2001). I enlighet med FAQ nr 6 från Ministeriet för ekonomisk utveckling kan deltagande i initiativet även ske från resten av världen, med förbehåll för eventuella förbud som följer lokala regelverk (det är varje deltagares ansvar att agera i enlighet med regelverken i sitt land). Deltagande från EU:s territorium är också tillåtet på grundval av de principer som fastställs i EU-direktiv 2000/31/EC.

Det anges även att det här initiativet är en skicklighetstävling: valet av vinnare påverkas inte av något inslag av slump.

14 Garantier och efterlevnad

Insamlingen av namn på internet för deltagande i tävlingen sker med hjälp av en datorprogramvara för vilken en försäkran under ed upprättas om att den fungerar korrekt.

I enlighet med kraven i Presidentdekret 430/2001 art. 7, tillhandahålls en lämplig säkerhet för att garantera hela prissumman.

Den här pristävlingen genomförs i enlighet med presidentdekret nr 430 från 26 oktober 2001 och i enlighet med de anvisningar som anges i cirkulär nr 1/AMTC från 28 mars från ministeriet för ekonomisk utveckling.

Deltagande i denna prisdragning innebär att deltagaren ovillkorligen och fullständigt accepterar de regler och klausuler som ingår i dessa regelverk och förordningar utan begränsning inklusive det indikerade värdet på de priser som kan vinnas.

Om arrangören eller tredje parter på uppdrag av arrangören identifierar användare som deltar med medel och instrument som kan undvika slumpen eller under alla omständigheter bedöms vara misstänkta, bedrägliga eller i strid med initiativets normala förfarande, kommer de att uteslutas från deltagande och kommer inte att åtnjuta något pris som har vunnits.

Därför förbehåller sig arrangören eller tredje parter på uppdrag av arrangören, rätten att fortsätta med avseende på alla deltagare och på de villkor som anses lämpligast (vilket inkluderar, om så anses nödvändigt, begäran om en identitetshandling) och i enlighet med gällande lagstiftning.

15 Elektroniska och digitala verktyg

Arrangören tar inget ansvar för eventuella problem med åtkomst, hinder, funktionsfel eller svårigheter som rör teknisk utrustning, dator, telefonlinjer, kablar, elektronik, programvara och hårdvara, överföring och anslutningar, internetanslutning samt mobila och fasta telefonnät, som kan hindra en användare från att delta i tävlingen.

Arrangören frånsäger sig även allt ansvar för problem som orsakas på grund av konfigurationen av användarens dator/enhet och som kan påverka användarens prestation under deltagandet.

16 Kompensation

Arrangören avser inte att nyttja den rätt till källskatt som föreskrivs i artikel 30 i presidentdekret nr 600 från 29 september 1973 och ska bära den relevanta skattebördan.

17 Förmånstagande ideell organisation

Alla priser som inte begärs eller delas ut, förutom de som har vägrats, doneras till den ideella föreningen Amici della Guinea Bissau med adressen via Maino, 2 – 21052 – Busto Arsizio (VA). Momsregistreringsnummer: 90030520127.

18 Integritet

Personuppgifter som lämnas frivilligt bearbetas av Arrangören i enlighet med gällande integritetsbestämmelser (inklusive GDPR – Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och Data Protection Act 2018) enligt vad som anges i Arrangörens integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.delmonteeurope.com/privacy-policy.htm. Genom att delta i tävlingen godkänner konsumenterna att deras uppgifter används för ändamål som rör administrationen av kampanjen.

Därutöver kommer de att bearbetas för att följa administrativa och andra föreskrifter som är obligatoriska enligt gällande lagstiftning i vårt land eller enligt EU-beslut samt lagras under den tid som krävs enligt dessa regelverk. De begärda uppgifterna är obligatoriska för ovannämnda syften och om de inte tillhandahålls blir det omöjligt att utföra hanteringen av aktiviteter för tävlingen och att efterleva rättsliga regelverk. Personuppgifter kommer att göras tillgängliga för den behöriga tjänstemannen för konsumentskydd och allmänhetens förtroende för tävlingens ändamål.

Lagringen av uppgifter i syfte att genomföra tävlingen begränsas till den tidsperiod då de olika etapperna i tävlingen genomförs och i enlighet med relevanta regelverk. Därefter kommer de att anonymiseras för statistiska ändamål och de identifierande uppgifterna raderas.

Personuppgiftsansvarig är: Promosfera Srl, Via XXV Aprile 56, 21011 Casorate Sempione (VA), ITALIEN.

Personer som har rätt att bearbeta uppgifter är ansvariga för försäljning och marknadsföring, callcenter, informationssystem och datasäkerhet.

I enlighet med artiklarna 15–21 i GDPR kan du genom att, skriva till innehavaren på ovan nämnda postadress eller e-postadress privacyofficer@freshdelmonte.com, utöva dina rättigheter att konferera, modifiera, radera och glömma, begränsa bearbetningen av dina uppgifter eller motsätta dig bearbetningen av legitima skäl eller för informations- och marknadsföringsändamål. Om samtycket återkallas, vilket kan ske när som helst, är det underförstått att detta inte påverkar legitimiteten gällande den bearbetning som baseras på det tidigare lämnade samtycket eller på alternativa mekanismer till samtycke som är tillåtna enligt lagstiftningen. Observera även att du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för att hävda dina rättigheter. Du kan även skriva till ovanstående postadress eller skicka ett e-postmeddelande till privacyofficer@freshdelmonte.com för att begära en fullständig och aktuell förteckning över personuppgiftsbiträden.

Slutligen har man rätt att begära dataportabilitet dvs. att få sina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, för att överföra dem direkt till en annan enhet, en självständig personuppgiftsansvarig, för bearbetning inom de gränser som den registrerade har fastställt.